Szkolenie

Rewolucyjna zmiana norm techniczno-budowlanych w robotach budowlanych. Prawo, orzecznictwo, komentarze, praktyka.

O szkoleniu

Czy znasz nowe normy techniczno-budowlane obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.?

Czy wiesz, kiedy można stosować normy dotychczasowe?

Odpowiedzi na te i wiele nurtujących pytań otrzymasz na szkoleniu. Na szkoleniu Prowadząca udzieli także indywidualnych konsultacji.                              

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie  rewolucyjnych zmian prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych ustaw, a także rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych. Uczestnicy zapoznają się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym procedur przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, odstępstw istotnych i nieistotnych od norm przepisów techniczno-budowlanych, skutków nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.  Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie i orzecznictwie.

Program

1. Nowe obowiązki inwestora oraz innych uczestników procesu budowlanego po zmianie Prawa  budowlanego. Wnioski i komentarze do najnowszego prawa. Orzecznictwo

2. Nowe obowiązki właściciela/posiadacza obiektów zabytkowych w procesie eksploatacji i inwestowania. Wnioski i komentarze do najnowszego prawa. Orzecznictwo

3. Zmiany w warunkach działania inwestora przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz przed organem nadzoru budowlanego. Wnioski i komentarze do najnowszego prawa. Orzecznictwo

4. Warunki zagospodarowania działki. Wnioski i komentarze do najnowszego prawa. Orzecznictwo

5. Czy normy przepisów techniczno-budowlanych obowiązują także w odniesieniu do starych, użytkowanych budynków istniejących i z czego to wynika?

6. Analiza i komentarze do zmian warunków techniczno-budowlanych

6.1. Przydatność nowych definicji w praktyce inwestora

6.2. Zmiany dotyczące warunków sytuowania i budowy obiektów:

- Dopuszczalne odległości sytuowanego budynku na działce budowlanej od granicy tej działki

- Warunki dostępu do drogi [publicznej]

-Nowe warunki techniczne budowy parkingów i garaży, dojazdy do stanowisk postojowych

- Warunki przyłączenia uzbrojenia działki do sieci

- Nowe warunki techniczne budowy placów zabaw i ogrodzeń

- Nowe warunki budowy dla niepełnosprawnych

- Nowe warunki dla pomieszczeń budynku i jego urządzeń

- Nowe warunki dla instalacji i urządzeń budynku

- Nowe warunki dla mieszkań w budynku wielorodzinnym

- Nowe warunki dla budowy dźwigów

- Nowe warunki bezpieczeństwa pożarowego. Czy nowe warunki techniczno-budowlane obowiązują wstecz?

- Ocena nowych wskaźników efektywności energetycznej

7. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku? Nowe prawo, orzecznictwo

8. Ocena przepisów WT przejściowych

9. Czy można dokonać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i od zatwierdzonego projektu budowlanego? Kiedy odstępstwo jest istotne? Czy można odstąpić od projektu zamiennego? Nowe prawo, orzecznictwo

10. Czym powinna być poprzedzona rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku? Nowe prawo, orzecznictwo

11. Komentarz do zmian ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nowe prawo, orzecznictwo

12. Zmiany w procedowaniu zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części. Nowe prawo, orzecznictwo

13. Samowola budowlana a nielegalna zmiana sposobu użytkowania. Nowe prawo, orzecznictwo

 14. Przeszkody w uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu i wyodrębnianiu lokali. Nowe prawo, wskazówki, orzecznictwo

15. Podstawa prawna tworzenia planów remontów w praktyce właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

16. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, uczelni, urzędów gmin, publicznych i niepublicznych ZOZ-ów, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających, a także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”. Współautor w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.5.201810.00-16.00Warszawa19RNR01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.