Szkolenie

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w placówce pomocy społecznej. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w DPS po zmianach

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników sektora pomocy społecznej z nowymi zasadami unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r., które weszły w życie 25 maja 2018 r. Zmiany w ochronie danych obejmują wszystkie sektory, a duże zmiany przynoszą dla placówek państwowych, w tym przetwarzających dane szczególnych kategorii (danych wrażliwych). Nowe przepisy obowiązują wewnątrz organizacji (ochrona danych osobowych pracowników, kontrahentów) oraz na zewnątrz (ochrona danych osobowych beneficjentów programów społecznych), regulują one również powierzania danych firmom, którym outsourcingujemy usługi.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez obowiązujące przepisy RODO oraz otrzymają podstawy do wdrożenia przepisów w swojej placówce pomocy społecznej.

Metodyka szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praktyczne ćwiczenia, dyskusja grupowa.

Program

1. Cele kursu, oczekiwania uczestników

2. Wstęp, wprowadzenie do ochrony danych osobowych

3. Słownik RODO – wyjaśnienie najważniejszych pojęć

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

6. Zgoda podmiotu - czy zawsze trzeba "wyrażać zgodę"?

7. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe) w sektorze pomocy społecznej w

    tym wywiad środowiskowy

8. Prawa osób, których dane dotyczą

9. Przetwarzanie danych za żądanie – upoważnienia dla pracowników oraz umowy  

    z firmami zewnętrznymi

10. Obowiązek informacyjny – ćwiczenia praktyczne, przykłady istniejących obowiązków

       informatycznych

11. Obowiązki administratora (pracodawcy) – co Dom Pomocy Społecznej musi jak

       najszybciej zrobić, aby spełnić wymagania stawiane przez RODO

12. Inspektor Ochrony Danych (dawny Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

 • uprawnienia i kompetencje obowiązkowego stanowiska w DPS
 • czy pracownik Domu Pomocy Społecznej może zostać IOD czy lepiej zatrudnić nową osobę?
 • IOD – lepiej dać etat czy zatrudnić firmę zewnętrzną?
 • Ile zarabia Inspektor Ochrony Danych? Praktyczne porady.

13. Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawny GIODO)

 • Zadania
 • Zmiany
 • Raportowanie – praktyczne przykłady naruszeń, case study
 • Analiza skarg, które wpłynęły do Prezesa UODO

14. Praktyczne aspekty RODO w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy

       społecznej

 • Monitoring DPS
 • Kandydaci – oferty pracy
 • Pracownicy (akta osobowe, umowy cywilnoprawne)
 • Dane osobowe osób korzystających z pomocy DPS
 • Niebieska karta
 • Asystenci rodziny
 • Wydzielenie stref administracyjnych i użytkowych
 • Archiwum i magazynowanie dokumentacji

15. Wymagana dokumentacja w zakładzie pracy (teoria)

 • Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Polityka kluczy
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Klauzule zgód od klientów

16. Rola i zaangażowanie pracownika w procesie wdrożenia RODO w DPS

17. Ćwiczenia w grupie. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej, tj. min. ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, a w szczególności do Kierowników, Dyrektorów, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i innych osób odpowiadających za ochronę danych osobowych, w tym danych kadrowych, informatyków, pracowników socjalnych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Zajmuje się ochroną danych osobowych w podmiotach prywatnych i państwowych. Sektory, dla których działa to branża szkoleniowa, sklepy e-commerce, firmy HR oraz księgowość, czyli przedsiębiorstwa, w których pracuje się na danych osobowych pracowników oraz klientów.

Sektor ochrony danych osobowych, którym zajmuje się dot.:

 • wdrażania

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
2.10.20189.30-15.30Warszawa19RPS03499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.