Szkolenie

Samodzielny publiczny ZOZ wynajmuje gabinet lekarski i inne pomieszczenia. Prawo, orzecznictwo Sądu Najwyższego, praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień wynajmu komercyjnego  z nieruchomości posiadanych przez podmiot leczniczy w kontekście przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, oraz w tym zakresie orzecznictwa SN, także w kontekście ustawy VAT oraz orzecznictwa NSA w zakresie wynajmu i pośrednictwa w dostawie mediów do przedmiotu najmu. W czasie wykładu zostaną przedstawione także wskazówki praktyczne co do organizacji wynajmu i zawierania umów, zabezpieczania interesów wierzyciela oraz zasad rozliczania najemców.

Poza wiedzą zdobytą podczas szkolenia uczestnicy otrzymają opracowany przez wykładowcę autorski konspekt ok. 120 stron.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompletną wiedzę w zakresie wynajmu komercyjnego ugruntowaną prawem, orzecznictwem SN i sądów administracyjnych oraz praktyką. Będą mieć także możliwość konsultować indywidualne przypadki, dotyczące tematyki szkolenia.

 

Program

1. Jak SPZOZ ma zorganizować przetarg, konkurs ofert, negocjacje, inne formy? Jakich żądać dokumentów od oferenta? Jak zawrzeć bezpiecznie umowę najmu? Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę? 

2. Umowa najmu, w tym najmu gabinetu lekarskiego, innych pomieszczeń, lub części powierzchni. Umowa najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony. Jak zawrzeć  umowę przedwstępną?

3. Forma i treść umowy najmu. Dokumenty stanowiące integralną część umowy najmu

4. Protokół wprowadzenia do przedmiotu najmu

5. Postanowienia przedmiotowo istotne umowy najmu. Klauzule umowy, w tym o niedozwolonych. Zmiana postanowień umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

6. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności wynajmującego SP ZOZ, w tym przez kaucję pieniężną

7. Jak kalkulować czynsz najmu, czy czynsz może zawierać elementy odpisu amortyzacji podatkowej i narzutu zysku godziwego? Czy można refakturować wydatki z tytułu podatku od nieruchomości? Co to są umowy najmu jednoskładnikowe i wieloskładnikowe? Wakacje czynszowe, upusty, bonifikaty według prawa i orzecznictwa. Zmiana stawek czynszu w toku trwania umowy

8. Najem a sprzedaż według ustawy VAT. Faktury i faktury korygujące, po zmianach ustawy VAT

9. Jak wprowadzić do umów najmu opłaty za usługę pośredniczenia w dostawie mediów do przedmiotu najmu (ciepło, ciepła woda, woda, gaz). Rozrachunki z  najemcami w świetle Prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, oraz w świetle ustawy VAT i orzecznictwa

10. Przychody ze sprzedaży najmu  i ich korekta według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

11. Ustanie najmu, zwrot przedmiotu najmu, aspekty formalno-prawne i praktyczne. Protokół wydania przedmiotu najmu (zdawczo-odbiorczy)

12. Rozrachunki stron. Co to są nakłady konieczne i pożyteczne? Kiedy najemca ma roszczenia o zwrot za poniesione nakłady?

13. Sposoby dochodzenia należności ze stosunku najmu. Przedawnienie roszczeń finansowych  

14. Odpowiedzialność stron umowy najmu, kiedy odpowiada SP ZOZ a kiedy najemca za wynajmowany obiekt?

15. Dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla służb specjalistycznych podmiotów leczniczych tj. SP ZOZ-ów, w tym kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, także dla służb nadzoru podmiotów leczniczych oraz dla jednostek urzędów sprawujących nadzór właścicielski.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”. Współautor w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.12.201710.00-16.00Warszawa18SPZ01499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.