Szkolenie

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników administracji publicznej z przebiegiem postępowania egzekucyjnego w administracji jako całości – od etapu poprzedzającego jego wszczęcie do jego zakończenia (rozliczenia). Szczególna uwaga jest poświęcona najnowszym zmianom w egzekucji administracyjnej, jak też skuteczności prowadzenia egzekucji, tak z perspektywy wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego.

Program

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia

2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji

 • wierzyciel
 • organ egzekucyjny
 • zobowiązany

3. Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden podmiot

4. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

5. Zbieg postępowań egzekucyjnych

 • zbieg postępowań egzekucyjnych w administracji
 • zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej (komorniczej)

6. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

 • wszczęcie postępowania
 • czynności egzekucyjne
 • zawieszenie/umorzenie postępowania
 • zakończenie postępowania

7. Tytuł egzekucyjny

8. Wyłączenia spod egzekucji

9. Środki prawne (zaskarżenia i ochrony) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • zarzuty
 • zażalenie
 • skarga na czynności egzekucyjne
 • wniosek o wyłączenie spod egzekucji

10. Koszty postępowania egzekucyjnego

11. Rejestr Należności Publicznoprawnych

11. Egzekucja należności pieniężnych

12. Egzekucja obowiązków niepieniężnych

13. Efektywne prowadzenie egzekucji należności pieniężnych

14.  Kazusy

 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z rachunku bankowego
 • grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku niepieniężnego
 • przymus bezpośredni

15. Podsumowanie – dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej – państwowej oraz samorządowej, którzy zajmują się lub będą się zajmować egzekucją administracyjną obowiązków pieniężnych lub niepieniężnych.

W szkoleniu mogą także uczestniczyć osoby, które nie posiadają wiedzy lub doświadczenia w zakresie egzekucji administracyjnej, jak też osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę o pozostałych etapach egzekucji, najnowszych zmianach, czy też poprawić skuteczność prowadzonych postępowań.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Radca prawny, ukończył prawo na uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawo europejskie na uniwersytecie w Sztokholmie, a także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UAM. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego i podatkowego dla studentów UAM oraz WSB w Poznaniu. Aktualnie prowadzi szkolenia z

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.1.201810.00-16.00Warszawa19SEA01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.