Szkolenie

Split payment – nowy instrument prawny w 2018 roku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest  omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od 1 lipca 2018 r. Przede wszystkim zostaną przedstawione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), który skutkować będzie znacznymi utrudnieniami w zakresie płynności finansowej podatników. Dodatkowo zostanie poruszona tematyka zapobiegania przez organy podatkowe oszustwom podatkowym. Omówione zostaną nowe rejestry podatników VAT oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub, które wykreślono z rejestrów.

Program

1. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)

 • Istota mechanizmu podzielonej płatności
 • Przypadki stosowania mechanizmu podzielonej płatności (wymuszone i niewymuszone)
 • Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
 • Wpływ mechanizmu split-payment na:

       -  rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej,

          dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego

       - sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)

 • Rachunek VAT:

       - obligatoryjność stosowania

       - zwolnienie środków z rachunku VAT

       - środki na rachunku a egzekucja/wykreślenie z rejestru VAT, etc.

 • Obowiązki instytucji finansowych:

       - założenie rachunku VAT

       - odpłatność

       - zamknięcie rachunku VAT

 • Techniczne aspekty dotyczące operacji na rachunkach związanych ze stosowaniem mechanizmu split payment:

       - komunikat przelewu

       - realizacji i blokada przelewu

       - uznanie i obciążenie rachunku VAT i rachunku powiązanego

       - zabezpieczanie środków na rachunku VAT

 • Beneficjenci mechanizmu podzielonej płatności

       - art. 105a – obrót towarami wrażliwymi

       - sankcje

       - zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym

       - należyta staranność

       - beneficjenci ekonomiczni

 • Ryzyka związane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

       - utrata płynności finansowej

       - zwrot na rachunek bankowy podatnika

       - konta w kilku bankach

       - płatności zbiorcze („paczka”)

       - korekta in plus

       - kompensaty

       - faktoring

       - przejęcie długu, cesja wierzytelności a odpowiedzialność solidarna

       - payment on behalf of / collection on behalf of

       - możliwość umownego wyłączenia stosowania mechanizmu

 2. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – STIR       

 • założenia
 •  podmioty objęte regulacjami
 • podmioty stosujące STIR:

       - udzielanie informacji

       - wskaźnik ryzyka

       - wykorzystywanie rachunku

       - blokada rachunku

       - procedura zaskarżania

3. Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu

     podatku – postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów – 

     odpowiedzialność karnoskarbowa

 • przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
 • przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku)
 • warunki wyłączające stosowanie sankcji
 • ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych – sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów – mechanizm karuzeli podatkowej – weryfikacja kontrahentów – „dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
 • ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
 • faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
 • nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)

4. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami „split payment” oraz rozliczania podatku VAT.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
23.8.201810.00-16.00Warszawa19SPI01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.