Szkolenie

Sterowanie wynikiem finansowym i podatkowym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu kreowania wyniku finansowego zgodnie  z przepisami prawa bilansowego, ale także zaprezentowanie optymalizacji dochodu do opodatkowania. Prowadząca zaprezentuje instrumenty, za pomocą których podatnik może wpływać na koszty i przychody podatkowe, a więc wybrać najodpowiedniejszą strategię podatkową.

W ramach szkolenia omówione zostaną rezultaty (wraz z przykładami) ilustrujące wpływ działań prawnych i pozaprawnych na kształtowanie wyniku. Prowadząca wskazuje na obszary z zakresu:

  • różnic między prawem bilansowym a podatkowym
  • wyceny aktywów i pasywów, katalogów tzw. negatywnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dot. kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, przychodów niepodatkowych
  • najnowszych interpretacji podatkowych, orzeczeń sądowych

Zaprezentowane zostaną inne działania kierownictwa jednostki, które określone w umowach przyczynią się do maksymalizacji lub minimalizacji obciążeń podatkowych.  Prezentacja oparta jest na przykładzie wyjściowym, który po zastosowaniu odpowiednich instrumentów prawa bilansowego i podatkowego daje różne warianty wyników finansowych i dochodów do opodatkowania jednostki.

Reasumując, zaprezentowane zostaną w formie case-ów możliwości wykorzystania technik manipulowania wynikiem finansowym, a także wyboru rozwiązań przewidzianych w prawie podatkowym. Zostaną przedstawione przykłady liczbowe świadczące o wpływie na wynik finansowy i podatkowy. 

 

Program

I. Wynik finansowy i dochód do opodatkowania

1. Ocena działalności zarządu  

2. Obszary wpływu na wynik finansowy

2.1. Konstrukcja umów

2.2. Umiejętność wykorzystania prawa bilansowego

2.3. Działania marketingowe

2.4. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń

3. Zarządzanie wynikiem finansowym

3.1. Cel

3.2. Techniki księgowe zarządzania wynikiem finansowym - rodzaje technik

  • bezpośrednio wpływające na wynik
  • pośrednio wpływające na wynik  
  • przykłady

4. Instrumenty pozaksięgowe wpływające na kształtowanie wyniku

II. Zasady (polityka) rachunkowości a wynik finansowy

1. Zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym

1.1. Zasad istotności ustawowa

1.2. Wybór progów istotności w zasadach (polityce) rachunkowości

1.3. Wpływ na wynik finansowy i dochód do opodatkowania

2. Możliwości wyboru rozwiązań przewidzianych w prawie bilansowym – ich wpływ na

    wynik w przykładach

2.1. Wybór metody amortyzacji

2.2. Manipulacje stawką amortyzacji

2.3. Koszt wytworzenia produktów – ustalenie

2.4. Manipulacje rezerwami i odpisami aktualizującymi

2.5. Przyjęcie wyceny aktywów i pasów

2.6. Leasing finansowy, operacyjny, najem  

2.7. Kontrakty długoterminowe

2.8. Podatek odroczony     

III. Kreatywna księgowość i oszustwa księgowe w przykładach

1. Pojęcie kreatywnej i agresywnej rachunkowości

2. Rodzaje oszustw w przykładach

3. Skutki wpływu na wynik finansowy

4. Ocena wyniku finansowego pod kątem kreatywnej księgowości

IV. Dochód do opodatkowania

1. Optymalizacja podatkowa – definicja

2. Ordynacja podatkowa a optymalizacja podatkowa

3. Przykłady optymalizacji podatkowej

4. Różnice między prawem bilansowym i podatkowym w przykładach i ujęciu praktycznym

    – zarządzanie kosztami i przychodami m.in.:

4.1. w zakresie kosztów

4.2. w zakresie przychodów

4.3. w zakresie różnic kursowych

4.4. ustalania wartości początkowej środka trwałego

4.5. wybór stawki amortyzacyjnej (skutki)

5. instrumenty wpływające na kształtowanie wyniku podatkowego zgodnie z prawem w

    przykładach m.in.:

5.1. Wydatki na przełomie roku a istotność

5.2. Rozliczania delegacji zagranicznych

5.3. Leasing operacyjny, czy kredyt?

5.4. Najnowsze interpretacje podatkowe

5.5. Rozliczanie strat podatkowych

5.6. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

6. Miejsce zarządu

7. Podmioty powiązanie

8. Oszustwa podatkowe

V. Odpowiedzialność za oszustwa podatkowe i za prowadzenie ksiąg niezgodnie z

     prawem

1. Odpowiedzialność głównego księgowego i członka zarządu

2. Zakres odpowiedzialności pracownika

VI. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do dyrektorów finansowych. 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autorka ponad dwustu artykułów z zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikowanych m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Jest autorką m.in. książki „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.3.201910.00-16.00Warszawa20SWP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.