Szkolenie

Stosowanie przepisów celnych w obrocie międzynarodowym towarów i usług. Procedury celne, procedury specjalne i uproszczone

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich zagadnień dotyczących stosowania przepisów celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym. Jego szczegółowość pokazuje, jak szeroki zakres tematyczny należy opanować, aby swobodnie odnaleźć się w temacie cła i stosowania przepisów celnych.

Będą przedstawione konkretne przykłady wynikające z wieloletniej praktyki trenera w stosowaniu bezpośrednim przepisów, praktyki konsultacyjnej oraz współpracy z organami celno-skarbowymi.

W ramach programu jest zarezerwowany czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.

Każdy z uczestników otrzyma obszerny zestaw materiałów w formie elektronicznej.

Program

1. Istota obrotu towarowego w handlu międzynarodowym

- obrót towarowy wewnątrzunijny

- obrót towarowy z krajami trzecimi

2 . Prawa i obowiązki eksportera i importera

- VAT UE

- EORI – rejestracja podmiotu

- przedstawicielstwo w sprawach celnych (bezpośrednie i pośrednie)

- PDR – rejestracja pełnomocnictwa

3. SISC – Systemy Elektroniczne Służby Celnej

- PUESC

- CELINA / AIS

- ECS / AES

- NCTS 2

- ZEFIR 2

- OSOZ 2

- INTRASTAT

4. Stan prawny – aktualne przepisy w regulacjach handlu międzynarodowego

- UKC, RD,RW, przepisy UE, przepisy krajowe, umowy międzynarodowe

- zakres stosowania prawa celnego i zadania organów celno – podatkowych

5. Procedury celne

- dopuszczenie do obrotu/import

- wywóz, powrotny wywóz

- tranzyt (zewnętrzny i wewnętrzny)

- procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skład celny, ostateczne przeznaczenie) – wnioski o udzielenia pozwoleń na stosowanie procedury, wydawanie decyzji, moc wsteczna pozwolenia, wspólne wymogi dotyczące danych dla wniosków i decyzji)

- towary powracające

- karnet TIR, karnet ATA, karnet CPD

6. Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym (dokumenty handlowe, dokumenty przewozowe, certyfikaty, pozwolenia)

7. Wspólnotowa Taryfa Celna, klasyfikacja towarowa

- kod CN

- Nomenklatura Scalona

- ISZTAR, TARIC

- WIT / WIP, EBTI

8. Ograniczenia taryfowe i poza taryfowe w obrocie towarowym

- pozwolenia, kontyngenty, dyrektywy

9. Stawki celne (stawki ad valorem, stawki specyficzne, stawki złożone, kod Mersinga)

10. Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne towaru

- dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru, sposoby i zasady ich stosowania

- EUR.1, EUR-MED., A.TR, CO, REX

- deklaracja dostawcy, deklaracja upoważnionego eksportera

- uproszczenia stosowane w wystawianiu świadectw pochodzenia

- status celny towarów, potwierdzanie unijnego statusu celnego towarów

- weryfikacja dowodów pochodzenia

11. Wartość celna

- elementy kalkulacyjne wartości celnej (koszty doliczane, koszty odliczane, stosowanie kursów celnych, rozliczanie kosztów transportu, rabaty, licencje, Incoterms )

12. Instytucja zgłoszenia celnego

- zgłoszenie w formie elektronicznej

- zgłoszenie w formie papierowej

- kody stosowane w zgłoszeniach celnych

- komunikaty stosowane w SISC

- instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych

- pozostałe instrukcje – ECS, NCTS

- procedura awaryjna

- zgłoszenie ustne

- zamknięcia celne

13. Dług celny, należności podatkowe

- komunikaty systemowe POD, PZC

- weryfikacja i zwolnienie towaru do procedury

- płatność należności

- odroczenie płatności

- stosowanie art.33a ustawy VAT

- zwrot i umorzenie należności celno – podatkowych

- rewizja towarów, pobieranie i badanie próbek

- zrzeczenie się towarów, zniszczenie towarów

14. Zabezpieczanie należności celno – podatkowych

- zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego

- gwarancja generalna

- odstępstwa od składania zabezpieczenia

15. Czasowe składowanie – magazyn celny

- przeładunki towarów, uproszczenia procedur przeładunkowych

16. Procedura uproszczona

- zgłoszenie uproszczone, wpis do rejestru, okresy rozliczeniowe

- zgłoszenie uzupełniające

- miejsce wyznaczone lub uznane

- pozwolenia, wymogi, zasady stosowania procedury

- odroczenia płatności, korzyści dla firm

17. AEO – instytucja upoważnionego przedsiębiorcy

- kwestionariusz samooceny

- certyfikacja podmiotu, wymogi uzyskania pozwolenia

- rodzaje pozwoleń AEOC, AEOS, AEOF

- wachlarz korzyści i przywilejów dla posiadaczy pozwoleń AEO

18. Odprawa scentralizowana

- zasady stosowania, obieg dokumentów i komunikatów

19. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

- struktura

- organizacja działalności

- organy skarbowe

- organy celno – skarbowe

20. Korekta zgłoszeń celnych, system odwołań, wydawanie decyzji, unieważnianie zgłoszeń celnych, terminy wydawania decyzji

21. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

           

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się obrotem międzynarodowym, agentów celnych, pracowników działów spedycji i logistyki. Weryfikacja wiedzy w dobie zmieniających się przepisów pozwala na łatwiejszą współpracę z agencjami celnymi, organami celno – skarbowymi, przewoźnikami.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu Przepisów Celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego oraz specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji INTRASTAT.
Prowadzi

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.11.201810.00-16.00Warszawa19SPC01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.