Szkolenie

System INTRASTAT 2019. BREXIT. Nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne 2019 TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych w ostatnich latach.

Szkolenie podzielone jest na:

  • Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
  • Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
  • Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.

 

Program

1. Przepisy unijne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
2. Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
3. Inne regulacje dotyczące dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
4. Podstawowe zasady deklarowania informacji o obrotach;
5. Obowiązek sprawozdawczy;
6. Obrót handlowy podlegający zgłoszeniu;
7. Sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego;
8. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego;
9. Wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego;
10. Wyłączenia przedmiotowe;
11. Wyłączenia podmiotowe;
12. Uproszczenia w INTRASTAT oraz specyficzny obrót towarowy;
13. Terminy dokonywania zgłoszeń;
14. Postać i forma zgłoszenia oraz przeznaczenie deklaracji;
15. Zakres informacyjny zgłoszenia;
16. Zgłoszenie zerowe;
17. Zgłoszenie częściowe;
18. Szczególne przypadki postępowania;
19. Korekta zgłoszenia;
20. Rodzaje korekty zgłoszenia;
21. Wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia;
22. Dokonanie zgłoszenia;
23. Rejestracja lub aktualizacja danych na platformie PUESC;
24. Uwierzytelnianie komunikatów;
25. Przesłanie zgłoszenia;
26. Zakres Systemu INTRASTAT (komunikaty wysyłane przez osoby upoważnione oraz    

      komunikaty zwrotne Systemów AIS/INTRASTAT oraz PUESC);

27. Wykaz towarów, których przywóz lub wywóz nie jest objęty obowiązkiem                  sprawozdawczości w ramach INTRASTAT;

28. Dane kontaktowe komórki INTRASTAT;
29. Wypełnianie papierowej wersji zgłoszenia;
30. Problemy indywidualne/praca z dokumentami klienta.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Agent celny, pracownik firmy „Ekspert Celny doradztwo celne”, wieloletni praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat, wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Na prowadzonych szkoleniach łączy część wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania deklaracji

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
16.12.20199.00-16.00Warszawa20CIP03599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.