Szkolenie

Udział społeczeństwa i stron w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska po najnowszych zmianach przepisów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych wymagań prawidłowego przeprowadzenia procedury z udziałem społecznym oraz właściwego zagwarantowania udziału stron w  postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Dzięki szkoleniu zmniejszy się ryzyko wydania decyzji dotkniętych wadą nieważności oraz innych uchybień procesowych,  umożliwiających wzruszenie decyzji przed organem odwoławczym/sądem administracyjnym.

Program

1. Koncepcja postępowania z udziałem społecznym  

 • Podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
 • Postępowania, w których udział społeczny jest wymagany (w wydawaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych)

2. Strony postępowania i uczestnicy na prawach strony

 • Pojęcie strony i sposób określania stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – analiza przykładów z raportów ooś i orzecznictwa
 • Pojęcie strony i sposób określania stron w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 • Pojęcie strony i sposób określania stron w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
 • Prawa i obowiązki stron w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji kpa
 • Organizacja społeczna i ekologiczna – czyli kto?
 • Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania (analiza orzecznictwa sądów administracyjnych)
 • Prawo składania wniosków dowodowych i prawo złożenia odwołania oraz skargi przez organizację ekologiczną
 • Udział stron a udział „każdego” w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

3. Niezbędna dokumentacja sprawy. Wyłączenie jawności dokumentów i danych w

    ramach postępowań z udziałem społecznym

 • Akta sprawy  a „niezbędna dokumentacja sprawy”
 • Co obejmuje niezbędna dokumentacja sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Przesłanki odmowy udostępnienia informacji z art. 16   uuiś mogące mieć zastosowanie do niezbędnej dokumentacji Sprawy
 • Odmowa udostępnienia informacji i stanowiących niezbędną dokumentację sprawy; środki odwoławcze i środki zaskarżenia 

4. Podanie do publicznej wiadomości i obwieszczenia o wszczęciu i zakończeniu

     postępowania

 • Obwieszczenie publiczne – zawiadamiające, doręczające – koncepcja i skutki
 • Podanie do publicznej wiadomości w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (warsztaty z przykładami)

5. Skutki doręczenia przez obwieszczenie publiczne, uprawdopodobnienie przesłanki

     umożliwiającej  wznowienie postępowania (analiza judykatów i stanowisk

     GDOŚ)

6. Uwagi  i wnioski

 • „Uwagi i wnioski” a „skargi i wnioski” z kpa
 • Termin na złożenie uwag i wniosków
 • Sposób składania uwag i wniosków (warsztaty z przykładami)
 • Rozpatrzenie uwag i wniosków

7. Rozprawa administracyjna w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

 • Kiedy organ może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa?
 • Zawiadamianie stron,  uczestników i społeczeństwa
 • Protokół z rozprawy
 • Treść protokołu a „uwagi i wnioski”

8. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich organów administracji ogólnej i wyspecjalizowanej wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (urzędy gminy, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, urzędy marszałkowskie) oraz wydających pozwolenia zintegrowane (starostowie), a także dla organów Wód Polskich wydających pozwolenia wodnoprawne.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy, radca prawny w firmie gospodarującej odpadami.  Od 15  lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska,  i prawa administracyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. kadry

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
14.6.201910.00-16.00Warszawa20UPS01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.