Szkolenie

Nowe zasady w umowach o roboty budowlane. Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja wobec podwykonawców SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

O szkoleniu

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. 

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, skutecznych metod dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów oraz przedstawienie nowych uregulowań prawnych, dotyczących zatrudniania podwykonawców i odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

Udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi i rozwiązywanie indywidualnych problemów.

Program

1. Umowy o roboty budowlane i jej integralne części

2. Postanowienia umów o roboty budowlane:

 • przedmiot umowy
 • zatrudnianie podwykonawców i odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców - przepisy wprowadzone w 2017 r. oraz zmiany w 2018 r.
 • terminy realizacji robót
 • roboty dodatkowe i zamienne
 • odbiory wykonanych robót
 • wynagrodzenie wykonawcy i terminy płatności
 • zabezpieczenie realizacji umowy
 • kaucja gwarancyjna i jej rozliczenie
 • uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • kary umowne
 • odstąpienie od umowy

3.  Dochodzenie roszczeń z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane

4. Sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej przydatnej w rozstrzyganiu spraw

     sądowych

5. Obrona przed roszczeniami zgłaszanymi w sporach dotyczących robót

     budowlanych

6Informacja o planowanych zmianach przepisów dot. budownictwa, w tym

      kodeksu urbanistyczno-budowlanego

7. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane do osób, które w codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów na roboty budowlane, a także napotykają na sytuacje problemowe.

Opinie uczestników

 • Możliwość skonsultowania swoich obaw z innymi inwestorami, wykonawcy
 • Fachowość, kompetencja, rzetelność

 • Dobre, duża i kompletna wiedza Prowadzącego

 • Merytorycznie i gastronomicznie kompletne i jeszcze miła atmosfera

 • Szybki sposób uporządkowania wiedzy w temacie oraz dokładne poszerzenie tej wiedzy

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Sławomir Żurawski, wykładowca Budownictwo

Radca prawny współpracujący z wiodącymi firmami branży budowlanej i deweloperskiej, specjalista z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego, autor wielu publikacji w czasopismach prawniczych dotyczących budownictwa i nieruchomości, współautor poradnika "Ryzyko w umowach budowlanych" wydanego przez Wydawnictwo Verlag Dashöfer.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.11.201910.00-16.00Warszawa20URB02479,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.