Szkolenie

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiębiorców

O szkoleniu

UWAGA: W związku z wejściem w życie (1 maja 2016 r.) nowego Unijnego Kodeksu Celnego, wszystkie świadectwa AEO wystawione przed dniem 1 maja 2016 r. zostaną ponownie ocenione przed dniem 1 maja 2019 r.” 

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów?

Uczestniczysz w łańcuchu bezpiecznych dostaw?

Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej?

Wystąp o przyznanie statusu AEO.

Pozwolenie AEO nadaje status:

  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych
  • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

Gdzie załatwisz sprawę?

Wszystkie formalności można załatwić we właściwej miejscowo Izbie Administracji Skarbowej.

W trakcie szkolenia wyjaśnimy:

  • etapy postępowania w celu uzyskania AEO
  • dlaczego warto być upoważnionym przedsiębiorcą
  • odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości związane z AEO

Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z pakietem ułatwień w obrocie handlowym, które wynikają m.in. z racji posiadania AEO.

Program

1. Informacja ogólna o instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

2. Upoważniony przedsiębiorca AEO – zmiany po 1 maja 2016 r.

3.  Kim jest upoważniony przedsiębiorca?

4. Status upoważnionego przedsiębiorcy

5. Warunki i kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać status AEO

6. Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu AEO

7. AEO a ustawa o podatku od towarów i usług – VAT – ułatwienia

8. Ułatwienia wynikające z przepisów UKC i RD

9. Uznawanie statusu AEO w innych krajach

10. AEO w Unijnym Kodeksie Celnym

11. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca

       2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

        nr  952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych

        przepisów unijnego kodeksu celnego (dot. AEO)

12. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada

       2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów  

       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013

       ustanawiającego unijny kodeks celny ( dot. AEO )

13. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341  z dnia 17 grudnia   

      2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

      952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych  

      przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze

      odpowiednie systemy teleinformatyczne i zmieniające rozporządzenie

      2015/2446 (SEKCJA 3 - Wniosek o przyznanie statusu AEO )

14. Analiza WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA  AEO – Uwagi wyjaśniające

15. Kontrola wniosku przez właściwy organ administracji skarbowej

16. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRZEDSIĘBIORCY - omówienie

17. Audyt przeprowadzany przez właściwy organ administracji skarbowej, mający 

       na celu ustalenie spełnienia warunków i kryteriów wymaganych do wydania

       pozwolenia AEO

18. Wydanie pozwolenia AEO – wzór pozwolenia

19. Zarządzanie pozwoleniem AEO

20. Ponowna ocena statusu AEO

21. Pytania – odpowiedzi – dyskusja.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych i występujących w różnych rolach w łańcuchu dostaw.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

mgr Bogusław Konofalski, wykładowca Cło

Wieloletni, doświadczony wykładowca i praktyk z zakresu prawa celnego – od 1995 r.,  prowadził kursy dla kandydatów na agenta celnego, szkolenia otwarte i zamknięte z procedur celnych, wypełniania  zgłoszeń i dokumentów celnych. Ekspert ds. spedycyjno-celnych, specjalista w zakresie systemu Intrastat ( prowadzi szkolenia od 2004r. ).

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
27.2.201810.00-16.00Warszawa19AEO01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.