Szkolenie

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (budowa, instalowanie i eksploatacja) - egzamin E lub D dla osób z uprawnieniami energetycznymi, wymagającymi uzupełnienia zakresu uprawnień

O szkoleniu

UWAGA: Czas trwania szkolenia to: 2 dni po 6 godzin zegarowych.

Przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego nie jest obowiązkowe. Koszt egzaminu za 1 uczestnika wynosi dodatkowo 210 zł netto (zwolnione z VAT) i jest w całości wnoszony na konto komisji egzaminacyjnej.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,  bezpiecznego wykonywania pracy i zachowywania się w obliczu wypadku, potwierdzonego uprawnieniami kwalifikacyjnymi.

Program

1-dzień szkolenia:

1. Klasyfikacja i definicje pojęć podstawowych

 • Klasyfikacja maksymalnych temperatur powierzchni
 • Klasyfikacja gazów i pa
 • Klasyfikacja powierzchni zagrożonych wybuchem
 • Źródła emisji
 • Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem  i strefy sąsiadujące

2. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe- EX

 • Wymagania ogólne
 • Rodzaje budowy urządzeń Ex
 • Przykłady oznaczeń i certyfikacja

3. Dobór  urządzeń elektrycznych

 • Wymagania ogólne
 • Dobór urządzeń do stref zagrożonych wybuchem
 • Przewody i kable 

4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych  w  pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

5. Czynności eksploatacyjne i sprawdzanie instalacji.

2-dzień szkolenia:

1. Ćwiczenia praktyczne z wykonywania i dokumentowania sprawdzeń instalacji

     (wykonywanie prac kontrolno pomiarowych dla urządzeń elektrycznych w  

      środowisku w środowisku zagrożonym wybuchem)

2. Dyskusja – pytania i odpowiedzi

3. Egzamin kwalifikacyjny wg potrzeb osób szkolonych w zakresie obsługi,

     konserwacji, montażu, remontów i wykonywania prac kontrolno pomiarowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników obsługujących instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym, posiadających już uprawnienia energetyczne, których praca wymaga rozszerzenia uprawnień zawodowych, a w szczególności dla osób  dokonujących sprawdzeń okresowych bezpieczeństwa pracy takich instalacji (E i D).

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału MEL, wieloletni wykładowca z uprawnieniami dydaktycznymi z  tematów związanych z bezpieczeństwem obsługi urządzeń energetycznych w świetle działania  systemu uprawnień energetycznych.

Autor  programów szkoleń i materiałów dydaktycznych do ww. szkoleń. Audytor programów i zadań

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.3. – 23.3.201810.00-16.00 (12 godz.) Warszawa19UEW01600,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.