Szkolenie

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – aktualne wymagania prawne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Uczestnicy szkolenia poznają również dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

Program

1. Wprowadzenie

 • Zakres rzeczowy oraz przedmiotowy ustawy
 • Podstawowe definicje, m.in. wprowadzający sprzęt, producent, autoryzowany przedstawiciel
 • Uwaga: nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy!

 2. Rejestr przedsiębiorców

 • Zakres podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji
 • Opłata rejestrowa i roczna
 • Przepisy przejściowe w zakresie rejestru
 • Zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego

 3. Obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Oznakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Ewidencja i sprawozdawczość
 • Sieć zbierania zużytego sprzętu
 • Obowiązek zbierania zużytego sprzętu - poziomy zbierania, poziomy odzysku i recyklingu

 4. Obowiązki sprzedawcy detalicznego i hurtowego oraz zbierającego zużyty sprzęt:

 • Obowiązki jednostek handlowych w zakresie przyjmowania zużytego sprzętu
 • Podmioty mogące zbierać zużyty sprzęt oraz podmioty objęte zakazem w zakresie zbierania niekompletnego zużytego sprzętu
 • Postępowanie z zebranym zużytym sprzętem
 • Ewidencja i sprawozdawczość

 5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania oraz prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wyposażenie zakładu przetwarzania
 • zaświadczenia o zużytym sprzęcie – uwaga nowy termin!
 • ewidencja i sprawozdawczość
 • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym

 6. Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • wymagania stawiane organizacjom odzysku
 • zakres działalności oraz odpowiedzialności organizacji odzysku
 • współpraca z przedsiębiorcami
 • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym

7. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, a także usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem środowiskowym.

Mogą wziąć w nim udział także osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie stosowania wymagań prawnych dotyczących ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

Opinie uczestników

 • Pozytywne ze względu na małą liczbę uczestników

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
W danym momencie, brakuje dostępnych terminów warsztatów, przepraszamy.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.