Szkolenie

Uwłaszczenie gruntów zabudowowanych na cele mieszkaniowe w 2019 r.

O szkoleniu

UWAGA: Z dniem 6 grudnia 2018 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom będą ich pełnymi właścicielami. A dokładniej, grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym automatycznie staną się własnością właścicieli domów i mieszkań położonych na tych działkach.

Diametralnie zmienia się procedura użytkowania działek, tym samym opłata za użytkowanie wieczyste zostaje zastąpiona opłatą przekształceniową – płatną do 31 marca każdego roku.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism urzędowych wydawanych w toku przekształcenia.

Program

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.

 • Jakie grunty podlegają przekształceniu?
 • Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
 • Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu
 • Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z „mocy prawa” z dniem 1 stycznia 2019 r.

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz cudzoziemca

3. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we 

    współwłasność tego gruntu jako podstawa ujawnienia współwłasności gruntu w

    księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Tryb wydania

    zaświadczenia – z urzędu, na wniosek. Skuteczność doręczenia zaświadczenia

4. Opłata przekształceniowa

 • Sposób naliczenia opłaty
 • Termin i okres uiszczenia opłaty

       - Ulgi w uiszczaniu opłaty – rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności,

          umorzenie. Przesłanki zastosowania ulg

 • Zakwestionowanie opłaty przekształceniowej

       - Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji

       - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie

         przekształceniowej

 • Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 1 grudnia 2018 r.
 • Opłata łączna

      - Informacja organu o wysokości opłaty łącznej

     - Zakwestionowanie opłaty łącznej przez właściciela nieruchomości. Wniosek o

       ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji

 • Bonifikaty od opłaty
 • Waloryzacja opłaty – na wniosek/z urzędu
 • Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji 

     oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji 

    wyodrębnienia lokalu  po dniu 1 stycznia 2019 r.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a pomoc de

    minimis

8. Nieodpłatne przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntu we

    współwłasność. Podmioty uprawnione

9. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku

     aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

10. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w

       udział we własności nieruchomości  zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte

       na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania

       wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem

       wejścia w życie projektowanych przepisów

11.  Dyskusja, pytania uczestników.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów administracji publicznej, starostw powiatowych, pracowników firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osób, które uczestniczą w procesie budowlanym (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe).

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiada otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jest z Samorządowym

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
14.2.201910.00-16.00Warszawa20UGM01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.