Szkolenie

Wyłączenia w transporcie towarów niebezpiecznych według najnowszych wymagań prawnych - warsztaty

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wskazanie możliwości nie stosowania lub stosowania w ograniczonym zakresie przepisów transportu drogowego, morskiego i lotniczego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy z towarami niebezpiecznymi, co może obniżyć koszty nadania materiałów niebezpiecznych do przewozu (np. poprzez dobór odpowiedniego nie-certyfikowanego opakowania, transportu przesyłki przez kierowcę bez uprawnień).

Program

1. Umowa ADR oraz krajowe akty prawne dotyczące przewozu towarów

     niebezpiecznych  

2. Transport towarów niebezpiecznych – podstawowe definicje, obowiązki uczestników

     przewozu, wymagane szkolenia

3. Towary niebezpieczne w transporcie – podział na klasy, ogólne zasady

     klasyfikacji, grupa pakowania, wykaz towarów niebezpiecznych, rodzaj i dobór

      opakowań

4. Zwolnienia

  • Zwolnienia wynikające z charakteru operacji transportowych
  • Zwolnienia dotyczące przewozu gazów
  • Zwolnienia dotyczące przewozu gazów płynnych
  • Zwolnienia dotyczące próżnych, nieoczyszczonych opakowań
  • Zwolnienia dotyczące przewozu akumulatorów litowych
  • Zwolnienia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych

5. Zwolnienia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej – kategoria

     transportowa, „1000 punktów”, wymagania dla transportu zgodnie z 1.1.3.6.

6. Towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych –  LQ według Umowy ADR

7. Dobór opakowań dla materiałów niebezpiecznych przewożonych zgodnie ze

     zwolnieniami. Oznakowanie tych opakowań

8. Dokumentacja w transporcie materiałów niebezpiecznych na zasadzie wyłączeń –

    dokument przewozowy, instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie dla kierowcy

     – kiedy i co potrzebne

9. Zwolnienia z przepisów transportowych w transporcie morskim i lotniczym;

     porównanie z transportem drogowym, wskazanie różnic w oznakowaniu i

     dokumentacji

10. Warsztaty – pytania, ćwiczenia.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób nadzorujących gospodarkę chemikaliami, kierowników magazynów, osób zajmujących się przygotowaniem opakowań dla towarów niebezpiecznych oraz innych osób wykonujących czynności transportowe – załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych, spedycja, logistyka.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, od 2005 r. doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie (numer świadectwa 4/WITD_V/2011). Wieloletni praktyk w dziedzinie klasyfikacji towarów niebezpiecznych zarówno pod katem chemicznym, jak i transportowym. Zajmuje się doradztwem w transporcie drogowym, morskim i lotniczym, prowadzi

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.4.201810.00-16.00Warszawa19WWT02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.