Szkolenie

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania rozporządzenia REACH - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?

O szkoleniu

UWAGA: Zbliża się ostateczny termin rejestracji substancji dla najmniejszych tonaży w ilości (1-100 t/r) planowany wg rozporządzenia REACH to do 31 maja 2018 r., dlatego też  zainteresowane strony  tj. producenci, importerzy powinni już teraz dowiedzieć się więcej na temat rejestracji, aby zdążyć na czas.

Na szkoleniu zostaną przedstawione wszystkie obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów produktów chemicznych oraz producentów wyrobów, podlegających aktualnym wymaganiom rozporządzenia REACH, a także z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Program

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów (cel, zakres, podstawowe obowiązki, definicje)

2. Producent, importer, dalszy użytkownik i dystrybutor jako uczestnicy łańcucha dostaw – rola, funkcje, omówienie obowiązków.  Wyłączny przedstawiciel

3. Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH (wymagane dane, procedura rejestracyjna, dokumentacja rejestracyjna, terminy, koszty dossier i badań, połprodukty). Złożenie zapytania do ECHA poprzez inquiry – kiedy wymagane?

4. Ostatni termin rejestracji substancji dla tonażu (1-100 ton). Jak sobie poradzić? Rejestracja indywidulana czy grupowa? Co z substancjami „sierotami”?

5. Zgłaszanie substancji SVHC zawartych w wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH

6. Komunikacja w łańcuchu dostaw - narzędzia (karty charakterystyki, scenariusze narażenia, informowanie o wyrobach, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, informacja o substancjach i mieszaninach niesklasyfikowanych jako niebezpieczne) zgodnie z REACH i CLP

7. Dalszy użytkownik, a rejestracja substancji

8. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego dalszego użytkownika - kiedy wymagany?

9. Notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP

10. Zezwolenia (autoryzacja) zgodnie z rozporządzeniem REACH (substancje z załącznika XIV, nr. zezwoleń – kiedy wymagany, okres przejściowy, data ostateczna)

11. Zakazy i ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem REACH

12. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP

13. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

 

 

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, menagerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska itp.

Opinie uczestników

  • Teoria powiązana z praktyką w dużym stopniu pozwoliła wyjaśnić wiele problemów w zakresie REACH

  • Duży plus za małą grupę

  • Seminarium bardzo rzeczowe, Prowadzący perfekcyjny

  • Jestem zadowolona, chętnie polecam ja innym zainteresowanym tą tematyką

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

mgr. Jolanta Białczak, wykładowca Zarządzanie

Absolwentka Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH – certyfikat TÜV

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.11.201710.00-16.00Warszawa18RCH02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.