Szkolenie

Zarządzanie czasem - planowanie i skuteczne osiąganie założonych celów. Elementy zarządzania zespołem, osobista organizacja czasu

O szkoleniu

Czas to najskromniejszy kapitał, jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym innym dobrze zarządzać” (Peter Drucker)
„Ludzie, którzy są zadowoleni z siebie osiągają dobre wyniki".
„Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba także mówić do ludzi”.

Dobre zidentyfikowanie realizowanie celów, które przybliżą nas do osiągania sukcesów w pracy zawodowej jest w dzisiejszych czasach pożądaną umiejętnością. Jak planować i realizować wyznaczone cele, jak monitorować swoja pracę, jak efektywnie wykorzystać czas, jak uniknąć chaosu i stresu w osiąganiu celów, na te i inne pytania związane z planowaniem i realizowaniem nałożonych celów i zadań odpowiemy na tym szkoleniu.
Czas jest najcenniejszym dobrem, jakie posiadamy. To czy wykorzystamy go w pełni zależy od nas samych. Nasze życie możemy traktować jako sumę czasu, jaki mamy do dyspozycji. Czas jest również najbardziej ograniczonym dobrem, jakie posiadamy: jedynym, którego nie możemy otrzymać więcej.

Szkoleni otrzymają wiedzę i umiejętności, które pozwolą na optymalne wykorzystanie narzędzi ułatwiających określenie swoich priorytetów, skuteczne zwalczanie swoich „złodziei czasu”. Również celem tego szkolenia jest poprawa komfortu lepszego wykorzystania czasu na realizację swoich celów życiowych, zarówno zawodowych i osobistych.

Często irytujemy się, że nie starcza nam czasu, że on nam ucieka. Pracujemy długo, jesteśmy zmęczeni, a pomimo tego mamy świadomość, że najważniejszych spraw nie udaje nam się załatwić. Co zrobić, żeby zmienić tą sytuację, jak poprawić skuteczność w lepszym wykorzystaniu czasu, którego mamy tyle ile maja go inni?. Postaramy się wspólnie podczas szkolenia  poszukać antidotum na uciekający czas,  żeby go lepiej wykorzystać.

„Ludzie to najcenniejszy kapitał” – zwrot, który często słyszmy z ust naszych Szefów, że wydaje się nam on oczywistym. Czy tak jest rzeczywiście?

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość aktywnie pracować indywidualnie oraz w małych zespołach nad skutecznym doborem metod i narzędzi, umożliwiających efektywne wykorzystanie zaplanowanego czasu.

Cele szkoleniowe:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie
 • podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji czasu
 • poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy
 • zapoznanie uczestników z metodami określania i skutecznej realizacji celów
 • zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w zakresie planowania i organizacji czasu pracy
 • prowadzenie rozmów ukierunkowanych na  pozytywny efekt porozumienia
 • rozwijanie umiejętności w zakresie skutecznego delegowania obowiązków i uprawnień
 • zapoznanie ze strukturą i zasadami udzielania informacji zwrotnej
 • zapoznanie z cechami efektywnego zespołu
 • rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania pochwał i prowadzenia rozmów dyscyplinujących (korygujących)
 • kształtowanie postaw sprzyjających skutecznemu zarządzaniu ludźmi

Program

1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie

 1. Co to jest czas?
 2. Dziesięć korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
 3. Znaczenie decyzji – czy chcę i po co chcę sprawnie zarządzać czasem i zadaniami?
 4. Test – moja efektywność
 5. Paradygmat siedmiu nawyków. Covey’a - pilne, nie pilne, ważne, nieważne
 6. Model WARTO – cele wymierne, ambitne, realne, terminowe i określone
 7. Czym jest osobista przedsiębiorczość?
 • definicja przedsiębiorczości
 • diagnoza obszarów kompetencji
 • postrzeganie siebie i swojej roli w firmie
 • funkcje zarządzania sobą i swoja praca:

       - planowanie

       - organizowanie

       - kierowanie

       - kontrola – monitoring działań

2. Teraźniejszość

 1. Umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał
 2. Ile kosztuje zła organizacja czasu?
 3. Pożeracze czasu - jak radzić sobie ze złodziejami czasu?
 4. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
 5. Wyznaczanie priorytetów za pomocą Zasady Pareto (reguła 80:20)
 6. Zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień  (co, jak, komu?)
 7. Podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem
 8. Realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy

      - cele

      - plan

      - harmonogram

      - wsparcie

      - terminy

      - samomotywacja do działania

 1. Tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości
 1. Autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

3. Przyszłość

 1. Cele zawodowe i prywatne (tydzień, miesiąc, kwartał, rok)
 2. Arkusz samooceny z zarządzania czasem
 3. Korzyści z planowania
 4. Przeszkody w planowaniu
 5. Zasady i reguły planowania czasu
 6. Najważniejsze 15 minut dnia
 7. Krzywa sprawności
 8. Samoocena-nawyki dotyczące planowania

4. Przeszłość

 1. Tabela spędzonego czasu
 2. Realny harmonogram pracy
 3. Zasady usprawniania działania (14 punktów deminga)
 4. Zarządzanie czasem – plan działania

      - kontekst mojej pracy

      - mój typ osobowy

      - problemy z czasem

5. Delegowanie

 1. Co to jest delegowanie?
 2. Etapy delegowania
 3. Przyczyny trudności w braku delegowania
 4. Korzyści wynikające ze skutecznego delegowania
 5. Poziomy delegowania
 6. Komu, kiedy, w jaki sposób i co delegować?

6. Czym jest zespół?

 1. Cechy efektywnych zespołów
 2. Co tworzy dobry zespół?
 3. Czy jesteśmy zespołem i dlaczego?
 4. Role ludzi w zespole - odgrywanie ról
 5. Cechy efektywnego zespołu
 6. Czym jest cel i jak go realizować?

7. Rola i znaczenie udzielania informacji zwrotnej

 1. Etapy informacji zwrotnej
 2. Przykłady udzielania informacji zwrotnej
 3. Jednominutowa pochwała – struktura
 4. Rozmowa korygująca – struktura
 5. Rozmowa planująca
 6. Rozmowa oceniająca

8. Zakończenie

 1. Zaadresowanie do siebie listu z planem (harmonogramem) działań na najbliższy miesiąc
 2. „Czas to pieniądz” – jak tą sentencję przekuć w rzeczywistość? („burza mózgów” – podsumowanie)
 3. Wnioski i zadania doszkoleniowe

Metodyka szkolenia: mini wykład, ćwiczenia w małych grupach i indywidualne, analizy przypadku,testy, „burza mózgów”, dyskusje, gry, prezentacje, ćwiczenia, analizy przypadków, przykłady, praca na przygotowanych przez Trenera materiałach szkoleniowych.

Ćwiczenia w grupie:

 1. Skecz z zegarkiem
 2. Skecz z minutą
 3. Antidotum na „złodziei czasu”
 4. Twój osobisty kapitał czasu
 5. Po co zarządzać sobą w czasie?
 6. Moja osobista organizacja czasu
 7. Test samoorganizacji czasu
 8. Wyznaczanie priorytetów
 9. Planowanie działań tygodniowych
 10. Analiza czasu (od efektów do przyczyn)
 11. Pilne i ważne
 12. Narzędzia i metody organizacji czasu pracy
 13. Historia Paka, meksykańskiego żeglarza
 14. Metafora „las”
 15. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
 16. List do siebie
 17. Cel – WARTO – wymierny, ambitny, realny, terminowy i opłacalny
 18. „Standardy pracy”- symulacje
 19. Udzielanie informacji zwrotnej – praca w parach
 20. Rozmowa planująca, korygująca i monitorująca – symulacje w parach
 21. Udzielanie pochwał – symulacje

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, kierowników, specjalistów, do osób zainteresowanym lepszym i pełniejszym wykorzystaniem danego czasu (zarządzający, menedżerowie, koordynatorzy).

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Zygmunt Dolata, wykładowca Zarządzanie

Trener firm produkcyjnych i budowlanych, inżynier budowy, coach, doradca w zakresie HR i rozwoju osobistego. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki (Metodyka prezentacji projektu) i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (Przywództwo i motywowanie). Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne. Absolwent studiów MBA,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
27.8.201910.00-16.00Warszawa20ZCZ01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.