Szkolenie

Bezpieczne zawieranie umów najmu komercyjnego - warsztaty

Program

 1. Podstawa prawna najmu komercyjnego
 2. Jak zorganizować przetarg, konkurs ofert, negocjacje, inne formy? Jakich żądać     dokumentów od oferenta? Jak zawrzeć bezpiecznie umowę najmu? Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę? 
 3. Umowa najmu lokalu, budynku, pomieszczeń, lub części powierzchni. Umowa najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony. Jak zawrzeć  umowę przedwstępną?
 4. Forma i treść umowy najmu. Dokumenty stanowiące integralną część umowy najmu. Różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności wynajmującego, w tym przez kaucję pieniężną. Protokół wprowadzenia do przedmiotu najmu.
 5. Obowiązki użytkownika lokalu według drugiego przepisu techniczno-budowlanego, dotyczące użytkowania lokalu, instalacji, jego urządzeń oraz otoczenia lokalu)
 6. Postanowienia przedmiotowo istotne umowy najmu. Klauzule umowy, w tym o niedozwolonych. Zmiana postanowień umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 7. Jak kalkulować czynsz najmu, czy czynsz może zawierać elementy odpisu amortyzacji podatkowej i narzutu zysku godziwego? Czy można refakturować wydatki z tytułu podatku od nieruchomości? Co to są umowy najmu jednoskładnikowe i wieloskładnikowe? Wakacje czynszowe, upusty, bonifikaty według prawa i orzecznictwa. Zmiana stawek czynszu w toku trwania umowy (wypowiedzenie stawki, indeksacja, inne zmiany stawek czynszu).
 8. Najem komercyjny a sprzedaż według ustawy VAT. Faktury i faktury korygujące, po zmianie ustawy VAT  oraz po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Jak wprowadzić do umów najmu refakturowane koszty zakupu mediów (ciepło, ciepła woda, woda, gaz). Rozrachunki z  najemcami w świetle Prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, oraz w świetle ustawy VAT?
 10. Czy wynajmujący może zawrzeć umowę najmu "kompleksową" z jedną stawką podatku VAT czy też refakturować koszty poniesione, z odpowiednimi stawkami podatku VAT z faktury pierwotnej zakupu mediów? Jak obciążać najemców wydatkami wynajmującego z tytułu opłat i podatków? Czy wystawiać notę czy fakturę?
 11. Przychody ze sprzedaży najmu według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 12. Najemca inwestorem w wynajętym lokalu, uwarunkowania prawa budowlanego i innych ustaw
 13. Ustanie najmu, zwrot przedmiotu najmu, aspekty formalno-prawne i praktyczne. Protokół wydania przedmiotu najmu (zdawczo-odbiorczy).
 14. Rozliczenia finansowe stron umowy najmu i sposoby roszczeń. Co to są nakłady konieczne i pożyteczne? Kiedy najemca ma roszczenia o zwrot za poniesione nakłady? Przedawnienie roszczeń.
 15. Odpowiedzialność stron umowy najmu. Czy najemca ponosi odpowiedzialność z mocy prawa budowlanego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej? Kiedy odpowiada użytkownik lokalu - orzecznictwo do art. 70 pr. bud.
 16. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządczej i finansowo-księgowej, właścicieli nieruchomości, w tym dla gmin, oraz dla zarządców nieruchomości.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
4.12.201910.00-16.00Warszawa20ZNK02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.