Szkolenie

Zarządzanie nieruchomościami po zmianie prawa oraz według najnowszego orzecznictwa

O szkoleniu

UWAGA: Z dniem 6 grudnia 2018 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom będą ich pełnymi właścicielami. A dokładniej, grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym automatycznie staną się własnością właścicieli domów i mieszkań położonych na tych działkach.

Diametralnie zmienia się procedura użytkowania działek, tym samym opłata za użytkowanie wieczyste zostaje zastąpiona opłatą przekształceniową – płatną do 31 marca każdego roku.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wielostronnych aspektów prawnych i operacyjnych różnych trybów i form zarządu nieruchomościami, w tym zarządu własnego oraz zarządu zleconego, a także zarządu sądowego nieruchomością, w świetle najnowszego prawa, w tym w wyniku zmian wywołanych ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz według najnowszego orzecznictwa.

Poza wiedzą zdobytą podczas szkolenia uczestnicy otrzymają opracowany przez wykładowcę autorski konspekt ok. 120 stron.

Program

1. Zarząd własny nieruchomością, w tym zarząd współwłasnością

 • Istota prawa własności i jego granice według przepisów ogólnych kodeksu cywilnego                                                                                                         
 • Zarząd nieruchomością według przepisów lex specialis, w tym  sprawowany przez jednostki organizacyjne osób prawnych                                                             
 • Zarząd nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową                   
 • Zarząd nieruchomością w warunkach współwłasności nieruchomości             
 • Czy gmina może świadczyć usługę zarządzania przez swoje zakłady budżetowe?                                                                                                           
 • Aspekty prawne, podatkowe i finansowe zarządu własnego
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - nowe przepisy i zasady od 1 stycznia 2019 r.

2. Zarząd zlecony zarządcy nieruchomością, po zmianie ustawy o gospodarce

 • Pozycja prawna, podatkowa i finansowa zarządcy nieruchomości    
 • Sposoby zlecania usługi zarządzania nieruchomościami. Umowa o zarządzanie nieruchomością, prawa i obowiązki stron.  Pełnomocnictwo zleceniodawcy.    
 • Warunki przejmowania/przekazywania zarządu nieruchomością. Tryb, dokumenty, protokół, skutki przejęcia/przekazania zarządu                                                                                               
 • O wynagrodzeniu zarządcy nieruchomości i cenie usługi zarządzania nieruchomością                                                                                                           
 • Odpowiedzialność zleceniobiorcy usługi zarządzania nieruchomością
 • Rozrachunki i roszczenia stron, zleceniodawcy i zleceniobiorcy                   
 • Aspekty prawne, podatkowe i finansowe zarządu zleconego

3. Specyfika działania wspólnoty mieszkaniowej oraz zarząd powierzony

     nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali

 • Istota działania wspólnoty mieszkaniowej według ustawy o własności lokali oraz według najnowszego orzecznictwa SN
 • Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w świetle  prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Umowa o zarząd powierzony, forma umowy i jej zmiany. Prawa i obowiązki podmiotu, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną   
 • Pełnomocnictwo w warunkach zarządu powierzonego         
 • Procedura zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz zmiany osoby zarządcy nieruchomości
 • Moment i sposób rozliczeń, forma i termin rozliczeń. Roszczenia stron.
 • Jak przejść z zarządu powierzonego w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. do zarządu sprawowanego przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej
 • Aspekty prawne, podatkowe i finansowe zarządu powierzonego przez wspólnotę mieszkaniową

4. Zarząd "jak powierzony" nieruchomością wspólną sprawowany przez spółdzielnię

     mieszkaniową - według ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

 • Specyfika zarządu "jak powierzonego" wykonywanego przez spółdzielnię
 • Kres zarządu "jak powierzonego" spółdzielni mieszkaniowej po podjęciu uchwały właścicieli lokali w zw. z art. 24 1 ust. 1 u.s.m.
 • Kres zarządu "jak powierzonego" spółdzielni mieszkaniowej po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej w zw. z art. 26 u.s.m.
 • Rozrachunki spółdzielni mieszkaniowej, z właścicielami czy ze wspólnotą mieszkaniową
 • Warunki przejścia do zarządu zleconego spółdzielni mieszkaniowej, w tym według art. 18 ust. 1 u.w.l.
 • Aspekty prawne, podatkowe i finansowe zarządu "jak powierzonego" sprawowanego z mocy prawa przez spółdzielnię mieszkaniową

5. Zarząd sądowy nieruchomością                                                                        

 • Ustanawianie zarządu sądowego w warunkach współwłasności oraz wspólnoty mieszkaniowej. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe zarządu sądowego
 • Procedura objęcia zarządu sądowego nieruchomością                                      
 • Kompetencje sądu wobec ustanowionego zarządu sądowego                          
 • Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości w warunkach zarządu sądowego
 • Pozycja zarządcy sądowego. Prawa i obowiązki. Kwestia odrębności.  Zakres odpowiedzialności zarządcy sądowego                                                                
 • Kres zarządu sądowego

6. Dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone dla służb właścicieli nieruchomości, tj. osób fizycznych, osób prawnych, w tym uczelni, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS - ów, a także innych jednostek organizacyjnych, w tym jednostek organizacyjnych gmin, dla form zarządzających oraz dla wspólnot mieszkaniowych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.2.201910.00-16.00Warszawa20ZNP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.