Szkolenie

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Spotkanie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uczestnicy dowiedzieć się m.in.:

• czy złożenie zabezpieczenia może być warunkiem do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?
• jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

Program

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawiera się w przypadku:

wybudowania nowego przyłącza wodociągowego czy też kanalizacyjnego do nieruchomości,

nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej,

umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej,

śmierci dotychczasowego odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę czy też odprowadzanie ścieków.

1. Obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Kto musi być stroną umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jakie podmioty mogą być stronami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków a ustawa zaopatrzeniowa

• Czy złożenie zabezpieczenia może być warunkiem do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

2. Strony umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Zakres obowiązków stron umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Czy gmina może być uznana za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i stronę umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Czy i jaki tytuł do nieruchomości powinien posiadać odbiorca usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?

• Z kim należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi?

3. Forma umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• W jakiej formie musi być zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jakie są konsekwencje niezachowania formy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

4. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Jakie są elementy umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Czy umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może nie zawierać wszystkich elementów wskazanych w ustawie zaopatrzeniowej?

• Jakie dodatkowe, poza ustawowymi, elementy może zawierać umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jak treść umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków kwalifikuje ją w systemie prawa i jakie są konsekwencje tej kwalifikacji?

5. Niedozwolone klauzule i praktyki sprzeczne z prawem ochrony konsumentów i ochroną konkurencji

• Praktyki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Czy są zgodne z prawem?

• Jakie klauzule zawarte w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków są niedozwolonymi klauzulami umownymi, a jakie postanowienia umowy mogą być za takie uznane?

• Przykłady i konsekwencje prawne nieuczciwych praktyk

6. Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

7. Omówienie wzorca umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot szkolenia dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także urzędy gminne. W trakcie seminarium istnieje możliwość zadawania pytań referentowi i analizowania problemów praktycznych, które są związane z egzekucją należnością za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Opinie uczestników

  • Dobra organizacja, duża wiedza Prowadzącego, miła obsługa

  • Przygotowanie merytoryczne, możliwość wymiany doświadczeń, przystępny wykład

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez University of Florida. Stypendystka programu LL. M. z zakresu prawa międzynarodowego na UCP w Lizbonie. Od wielu lat

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
5.12.201610:00-16:00Warszawa17UDW04699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.