Szkolenie

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według Prawa wodnego 2019 Oferta specjalna: 100 zł RABATU na szkolenia w LIPCU i SIERPNIU: 599 netto - 100 zł = 499 netto

O szkoleniu

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich.

Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów obowiązanych do ich składania w zakresie:

  • opłat zmiennych za pobór wód, związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji,
  • opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • opłat za odwodnienie gruntów w granicach administracyjnych miast.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• czy złożenie zabezpieczenia może być warunkiem do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?
• jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

Program

Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawiera się w przypadku:

• wybudowania nowego przyłącza wodociągowego czy też kanalizacyjnego do nieruchomości,

• nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej,

• umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej,

• śmierci dotychczasowego odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę czy też odprowadzanie ścieków.

1. Obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Kto musi być stroną umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jakie podmioty mogą być stronami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków a ustawa zaopatrzeniowa

• Czy złożenie zabezpieczenia może być warunkiem do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

2. Strony umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Zakres obowiązków stron umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Czy gmina może być uznana za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i stronę umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Czy i jaki tytuł do nieruchomości powinien posiadać odbiorca usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?

• Z kim należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi?

3. Forma umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• W jakiej formie musi być zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jakie są konsekwencje niezachowania formy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

4. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Jakie są elementy umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Czy umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może nie zawierać wszystkich elementów wskazanych w ustawie zaopatrzeniowej?

• Jakie dodatkowe, poza ustawowymi, elementy może zawierać umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków?

• Jak treść umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków kwalifikuje ją w systemie prawa i jakie są konsekwencje tej kwalifikacji?

5. Niedozwolone klauzule i praktyki sprzeczne z prawem ochrony konsumentów i ochroną konkurencji

• Praktyki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych? Czy są zgodne z prawem?

• Jakie klauzule zawarte w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków są niedozwolonymi klauzulami umownymi, a jakie postanowienia umowy mogą być za takie uznane?

• Przykłady i konsekwencje prawne nieuczciwych praktyk

6. Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

• Jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?

7. Omówienie wzorca umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot szkolenia dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także urzędy gminne. W trakcie seminarium istnieje możliwość zadawania pytań referentowi i analizowania problemów praktycznych, które są związane z egzekucją należnością za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Opinie uczestników

  • Dobra organizacja, duża wiedza Prowadzącego, miła obsługa

  • Przygotowanie merytoryczne, możliwość wymiany doświadczeń, przystępny wykład

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Marta Pawlak, wykładowca Ochrona środowiska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez University of Florida. Stypendystka programu LL. M. z zakresu prawa międzynarodowego na UCP w Lizbonie. Od wielu lat

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.6.201910.00-16.00Warszawa20UDW02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.