Szkolenie

Zmiany w systemach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, wynikające z nowych wersji norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

O szkoleniu

UWAGA: W związku z przyjęciem uchwały przez IAF (International Accreditation Forum) Polskie Centrum Akredytacji dnia 9 listopada 2017 r. poinformowało o trzyletnim okresie przejściowym dla norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Jednostki certyfikujące systemy zarządzania powinny przeprowadzać audity w odniesieniu do wymagań nowych wydań norm. Certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz zintegrowanego systemu zarządzania z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, które zostały wcześniej wydane stracą ważność 14 września 2018 roku.

Program

1. Wprowadzenie do nowelizacji norm ISO 9001 i 14001

2. Definicje i  najnowsze wymagania dla poszczególnych elementów systemu

    zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

3. Ważne i istotne zmiany w systemach zarządzania jakością wynikające z nowej 

     normy ISO 9001

4. Definicje i wymagania dla poszczególnych elementów systemu zarządzania

    środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

5. Ważne i istotne zmiany w systemach zarządzania środowiskowego 

     wynikające z nowej normy ISO 14001

6. Ćwiczenia w grupie

7. Dyskusja  - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób zarządzających firmami i jednostkami sektora publicznego, zainteresowanych systemami zarządzania jakością i środowiskowego
  • menadżerów oraz specjalistów ds. zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego
  • pełnomocników oraz auditorów systemów zarządzania jakością i środowiskowego (zintegrowanych lub niezintegrowanych)

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Główny specjalista w firmie konsultingowej, doświadczony konsultant w zakresie systemów zarządzania ISO 14001, EMAS i ISO 50001, weryfikator EMAS, współautor normy ISO 14001, członek Grupy Roboczej nr 5 Komitetu Technicznego nr 207 (Podkomitet 1) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) , a także członek Komitetu Technicznego nr

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.6.201810.00-16.00Warszawa19NZJ02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.