Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Wtorek 18.9.2018
Środa 17.10.2018
Czwartek 13.12.2018
Warszawa
Poznań

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli ...

Szkolenie
Środa 19.9.2018
Warszawa

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy według nowych przepisów w 2018 roku

UWAGA: Dnia 24 stycznia 2018 r. został opublikowany w Monitorze Polskim oficjalny Komunikat Ministra Środowiska dotyczący nowego rejestru o odpadach i Bazy Danych o Odpadach (BDO). Obowiązuje termin na rejestrację w BDO wszystkich firm do tego zobowiązanych tj. 6 miesięcy od ...

Szkolenie
Czwartek 20.9.2018
Poniedzialek 3.12.2018
Poznań
Warszawa

Bezpieczeństwo przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Zasady odpowiedzialności uczestników przewozu w kontekście najnowszych zmian prawnych

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów oraz skutecznego mocowania ładunków na pojeździe z uwzględnieniem specyfiki towarów i zasad wynikających z przepisów szczegółowych. Celem dodatkowym jest ...

Szkolenie
Piątek 21.9.2018
Warszawa

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie w 2018 r. Realne korzyści dla przedsiębiorstwa, czy tylko wymóg prawny?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi uwarunkowaniami prawnymi i ekonomicznymi, determinującymi zasadność przeprowadzenia audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, a także z regułami prowadzenia audytów ...

Szkolenie
Piątek 21.9.2018
Warszawa

Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych TERMIN POTWIERDZONY

Na szkoleniu zapoznają się Państwo: • z aktualnymi zasadami prawidłowego orzekania o zdolności do pracy w przypadku kierowców, a także osób ubiegających się o kierowanie pojazdami • z aktami prawnymi, które regulują zakres badań kierowców • z praktycznymi zagadnieniami w ...

Szkolenie
Poniedzialek 24.9.2018
Piątek 14.12.2018
Warszawa

Czas pracy - warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy - harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów, ale również zostaną przedstawione propozycje ...

Szkolenie
Wtorek 25.9.2018
Wtorek 11.12.2018
Warszawa

Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r. Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 559,20 PLN zamiast 699 zł netto

Na 2018 rok planowane są nowe zmiany w Ustawie inwestycyjnej, co jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi. Warto zapoznać się z nowymi założeniami projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, które już zaczęły obowiązywać od 1 ...

Szkolenie
Środa - Środa 26.9. - 26.9.2018
Środa 26.9.2018
Czwartek - Czwartek 6.12. - 6.12.2018
Czwartek 6.12.2018
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ...

Szkolenie
Czwartek 27.9.2018
Warszawa

Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Szkolenie
Poniedzialek 1.10.2018
Warszawa

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2018 r. TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi oraz planowanymi zmianami dotyczącymi odpadów medycznych. W dalszej kolejności przedstawienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.