Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Środa 26.4.2017
Warszawa

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - aktualne wymagania prawne w 2017 roku Termin potwierdzony - RABAT 20% - nowa cena 559,20 zamiast 699,00

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Uczestnicy szkolenia poznają również dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy ...

Szkolenie
Czwartek 27.4.2017
Warszawa

Zmiany w Prawie Budowlanym od 1 stycznia 2017 oraz projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Istotne zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie w 2016 r. i z dniem 1 stycznia 2017 r., dotyczą zniesienia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do kolejnych obiektów i robót budowlanych. Są to duże ułatwienia w sprawach formalnych, wymagają ...

Szkolenie
Poniedzialek 8.5.2017
Warszawa

Prawo wodne - najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

UWAGA: Nowe Prawo wodne ma obowiązywać od 1.07.2017 r. i w szczególności dotyczyć będzie kierunków zmian prawnych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie nowej ustawy. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi praktycznymi aspektami gospodarowania wodą w ...

Szkolenie
Wtorek 9.5.2017
Warszawa

Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa oraz w Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 stycznia 2017 r.

W związku z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją Ordynacji Podatkowej diametralnie zmieniają się obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 25 sierpnia 2016 r. Natomiast od 1 lipca 2016 r. niektóre podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów ...

Szkolenie
Środa 10.5.2017
Warszawa

Transport drogowy: Konwencja CMR i prawo przewozowe - reklamacje i dochodzenie roszczeń

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy oraz uporządkowanie już nabytej w zakresie zasad i przepisów prawa oraz umowy przewozu drogowego towarów, a także umowy spedycji krajowej i międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji i dochodzenia roszeń z tytułu ...

Szkolenie
Czwartek 11.5.2017
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

Szkolenie
Piątek 12.5.2017
Warszawa

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty

Celem głównym szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; Skrócenie czasu ...

Szkolenie
Piątek 12.5.2017
Warszawa

Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca ...

Szkolenie
Poniedzialek 15.5.2017
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego.Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się - nabywania i tworzenia wiedzy. ...

Szkolenie
Wtorek 16.5.2017
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Z dniem 31 maja 2017 r. kończy się okres przejściowy, a od 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: