Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Środa 13.12.2017
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS TERMIN POTWIERDZONY

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Czwartek 14.12.2017
Warszawa

Bezpieczeństwo przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Zasady odpowiedzialności uczestników przewozu w kontekście najnowszych zmian prawnych

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów oraz skutecznego mocowania ładunków na pojeździe z uwzględnieniem specyfiki towarów i zasad wynikających z przepisów szczegółowych. Celem dodatkowym jest ...

Szkolenie
Piątek 15.12.2017
Warszawa

Samodzielny publiczny ZOZ wynajmuje gabinet lekarski i inne pomieszczenia. Prawo, orzecznictwo Sądu Najwyższego, praktyka

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień wynajmu komercyjnego z nieruchomości posiadanych przez podmiot leczniczy w kontekście przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, oraz w tym zakresie orzecznictwa SN, także w kontekście ustawy VAT oraz orzecznictwa NSA w ...

Szkolenie
Poniedzialek 18.12.2017
Warszawa

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem krajowych i europejskich przepisów w zakresie ochrony danych, zarówno osobowych, jak i objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa

UWAGA: Od 25 maja 2018 roku będą stosowane nowe zasady przetwarzania danych osobowych, związane z RODO. Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, to nie tylko obowiązek prawny dla wszystkich firm, organizacji, instytucji, ale przede wszystkim zabezpieczenie ...

Szkolenie
Wtorek 9.1.2018
Warszawa

Ocena oddziaływania w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

UWAGA: od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie duża regulacja dot. prawa wodnego zmieniająca przepisy z zakresu OOŚ. Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar ...

Szkolenie
Czwartek 11.1.2018
Warszawa

Nowości w podatku od nieruchomości oraz o opłacie reklamowej - stan po ostatnich zmianach ustawy. Prawo, orzecznictwo, praktyka Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości liczonym od 3 różnych przedmiotów opodatkowania, od lokalu/budynku, od budowli oraz od gruntu.Wiedza ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie. ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.