Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 21.8.2017
Warszawa

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty

Celem głównym szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; Skrócenie czasu ...

Szkolenie
Wtorek 22.8.2017
Warszawa

Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie ochrony środowiska

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców wynikających z uwarunkowań prawno-środowiskowych ze szczególnym omówieniem nowych wymagań wynikających z nowelizacji przepisów prawa ochrony środowiska. ...

Szkolenie
Czwartek 24.8.2017
Warszawa

Jak sobie radzić z trudnym pracownikiem? - warsztaty

Celem szkolenia jest zdiagnozowanie przyczyn trudnych zachowań pracowników, poszerzenie repertuaru narzędzi komunikacyjnych i motywacyjnych w radzeniu sobie z takimi zachowaniami. 1. Trudny pracownik czy trudna sytuacja? Kiedy pracownik staje się 'trudny”? Lepiej ...

Szkolenie
Piątek 25.8.2017
Warszawa

Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca ...

Szkolenie
Poniedzialek 28.8.2017
Warszawa

Wsparcie asystenta rodziny a wykorzystanie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego

Konstytucja RP stanowi, że państwo zapewnia ochronę praw dziecka, a w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, ...

Szkolenie
Wtorek 29.8.2017
Warszawa

Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych reguł stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zostaną również omówione skutki wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego (z uwzględnieniem ...

Szkolenie
Środa 30.8.2017
Warszawa

Praktyczne rozwiązania po roku obowiązywania nowelizacji PZP - warsztaty

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na najnowsze i istotne zmiany, które przekładają się na prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargowej. 1. Omówienie najczęstszych błędów w ogłoszeniach Brak spójności pomiędzy warunkami udziału a wymaganymi dokumentami; Jak ...

Szkolenie
Czwartek 31.8.2017
Warszawa

Dochodzenie roszczeń z tytułu realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem najnowszych przepisów od 1 czerwca 2017 roku

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie najnowsze przepisy, mające na celu rozwiązanie problemów i wątpliwości, związanych z nieopłacaniem faktur w branży budowlanej. Dotyczy to odpowiedzialności inwestorów za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych (ustawa ...

Szkolenie
Piątek 1.9.2017
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Z dniem 31 maja 2017 r. kończy się okres przejściowy, a od 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty ...

Szkolenie
Poniedzialek 4.9.2017
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar NATURA2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: