Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Wakacyjny RABAT 20% na WSZYSKIE SZKOLENIA.

Ważny do 24 sierpnia 2018 roku - Zapisz się już teraz!


Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Środa 22.8.2018
Piątek 7.9.2018
Poniedzialek 19.11.2018
Poznań
Warszawa

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach? WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie obsługi technicznej obiektów budowlanych, w świetle ustaw, rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych oraz według orzecznictwa sądów administracyjnych. Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie ...

Szkolenie
Czwartek 23.8.2018
Warszawa

Split payment - nowy instrument prawny w 2018 roku WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od 1 lipca 2018 r. Przede wszystkim zostaną przedstawione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), który skutkować będzie znacznymi ...

Szkolenie
Wtorek 28.8.2018
Czwartek 18.10.2018
Warszawa

Przetwarzanie odpadów w aspekcie najnowszych regulacji prawnych WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 559,20 PLN zamiast 699,00 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi dot. przetwarzania określonych odpadów. W dalszej kolejności z zasadami przetwarzania oraz ich rodzajami w odniesieniu do określonych procesów. Przedstawione zasady przetwarzania będą uwzględniały ...

Szkolenie
Środa 29.8.2018
Warszawa

Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 r. WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych i zmian w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2018 r. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia ...

Szkolenie
Wtorek 4.9.2018
Środa 3.10.2018
Czwartek 22.11.2018
Warszawa
Poznań

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
Środa 5.9.2018
Warszawa

Doskonalenie systemu zarządzania i jego wyników przez praktyczne wykorzystanie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - warsztaty WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest uzupełnienie systemów zarządzania w firmie oraz poprawa wyników poprzez wykorzystanie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów - teoria połączona z praktyką. UWAGA: Program szkolenia już wkrótce! Koszt ...

Szkolenie
Środa 5.9.2018
Warszawa

Czas pracy w handlu - najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Najnowsza ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni budzi liczne kontrowersje niemniej jednak weszła w życie i na część firm pracujących w niedziele zostały nałożone dodatkowe obostrzenia. Na szkoleniu uczestnicy ...

Szkolenie
Czwartek 6.9.2018
Poniedzialek 17.12.2018
Poznań
Warszawa

Skuteczne zarządzanie firmą transportową w świetle najnowszych zmian prawnych w 2018 roku WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest: poznanie zasad zarządzania transportem drogowym oraz właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w oparciu o najnowsze przepisy prawne otrzymanie informacji dotyczących przewozów towarów i ich zastosowania do obowiązujących regulacji prawnych ...

Szkolenie
Poniedzialek 10.9.2018
Środa 28.11.2018
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 399,20 PLN zamiast 499,00 zł netto

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Wtorek 11.9.2018
Czwartek 29.11.2018
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu WAKACYJNY RABAT 20% - tylko do 24 sierpnia 2018 roku - nowa cena 496,00 PLN zamiast 620,00 zł netto

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.