Szkolenie

Najczęstsze błędy i uchybienia w procedurze przetargu nieograniczonego po nowelizacji z 2016 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na najnowsze i istotne zmiany, które przekładają się na prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego.

 

Program

1. Konsekwencje nieprawidłowego dzielenia zamówień z dofinansowaniem ze 

    środków pomocowych w aspekcie obowiązku dzielenia na części

2. Najczęstsze uchybienia przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu

 • Wymogi zawartości ogłoszenia z art. 41 PZP a ograniczenia w aplikacjach do publikacji ogłoszeń o zamówieniu
 • Warunki udziału w postepowania a nie opis warunku, jak prawidłowo podać wykaz dokumentów.
 • Warsztaty wypełniania punktów problematycznych z ogłoszenia o zamówieniu

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Omówienia zasad wypełniania
 • Wymogi do złożenia JEDZ a zapisy w tym zakresie w SIWZ
 • Zakres informacji zawartych w JEDZ

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  po nowelizacji

 • Prawidłowe zapisy dotyczące podwykonawców i podmiotów trzecich
 • Zmiany w wadium
 • Nowe obligatoryjne zapisy SIWZ
 • Procedura odwrócona

5. Ocena ofert po nowelizacji

 • Omówienia zasad składania dokumentów po nowelizacji
 • Oferta oceniona najwyżej a oferta najkorzystniejsza
 • Ustalenie ilości wezwań do uzupełniania dokumentów
 • Omówienia najczęstszych błędów przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6. Dokumentacja postępowania a nowy wzór protokołu

7. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i

     i odpowiedzi.

 

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedur przetargowych, członków komisji przetargowych, osób przeprowadzających kontrolę prawidłowości procedury przetargowej.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Anna Bogdanowicz, wykładowca Budownictwo

Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie  zajmująca się zamówieniami publicznymi od 2003 r., początkowo jako referent w samorządzie gminnym obecnie zastępca kierownik zespołu do kontroli Instytucji Pośredniczej we wdrażaniu  Regionalnego Programu Operacyjnego. Wieloletni praktyk

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.6.20179.30-16.00Warszawa18BPN02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.