Szkolenie

Opakowania i odpady opakowaniowe - zasady, sprawozdawczość według obecnie obowiązujących oraz najnowszych przepisów od stycznia 2018 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad postępowania z opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi w zakresie  obecnych regulacji  prawnych oraz nowych obowiązujących od stycznia 2018 r. Szkolenie w dalszej kolejności ukierunkowane jest na praktyczne aspekty, m.in. zostanie przedstawiony sposób prowadzenia odpowiedniej dokumentacji,  sporządzanie sprawozdania tj. OPAK (UWAGA:! jaki wzór sprawozdania  obowiązuje za 2017 r.  i na kolejne lata)? W efekcie końcowym prowadzenie dokumentacji wg w/w pozwoli należycie przygotować się do odpowiedniego audytu.

Program

1. Obecnie obowiązujące regulacje prawne:

-  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i  odpadami

   opakowaniowymi - praktyczne zastosowanie

- Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i

  odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – nowe zasady obowiązujące

  od 1 stycznia 2018 r.!!!

2. Projektowane zmiany prawne wg. Ustawy o odpadach, która w krótkim czasie  

     uzyska moc prawną! (zmiany dot. sprawozdawczości w gospodarowaniu

     opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, bazy BDO,  która w pewnym

     zakresie ma funkcjonować i w jakim stopniu ma dotyczyć gospodarki

     opakowaniami)

 3. Wpis do "Rejestru" obowiązujący przedsiębiorców wprowadzających na rynek

      produkty w opakowaniach lub zajmujących się recyklingiem lub odzyskiem

-   zasady uzyskania wpisu                                                                                   

4. Funkcjonowanie Organizacji Odzysku Opakowań

-   kiedy i jakie czynności można jej zlecić

5. Obowiązki organów administracji publicznej

- w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz kontroli przedsiębiorstw

6. Sposób naliczenia poziomów recyklingu i odzysku odpadów (przykłady obliczeń)

7. Kiedy wnosimy opłatę produktową (prawidłowe przykłady naliczenia opłaty)

8. Zawarcie porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania,

    transportu, odzysku, unieszkodliwiania  odpadów opakowaniowych

-  kiedy takie porozumienie można zawrzeć i w jakim celu

9. Odpowiednie przygotowanie do ‘’Audytu opakowaniowego’’ pod względem

    sprawozdawczości

10. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji/sprawozdania OPAK dot. opakowań i

      odpadów opakowaniowych -   część warsztatowa

UWAGA:!!! Jaki wzór sprawozdania OPAK obowiązuje za 2017 r., i kolejne lata?

11. Odpowiedzialność karno- administracyjna za nieprzestrzeganie przepisów

       ustawy w/w

12.   Dyskusja i konsultacje.

 

Uczestnicy

 Szkolenie  skierowane jest do :

- przedsiębiorstw prowadzących recykling, odzysk

- przedstawicieli organizacji odzysku

- przedsiębiorstw dystrybuujących i eksportujących odpady opakowaniowe

- organów administracji publicznej

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Katarzyna Kulhawik, wykładowca Ochrona środowiska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie o specjalności zarządzanie środowiskiem). Obecnie doktorantka na w/w Uniwersytecie. Autorka kilku publikacji m.in. w czasopiśmie ,,Odpady i Środowisko'', ,,Environmental protection and natural resources''. Ponadto aktywnie uczestnicząca w licznych światowych

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
1.3.201810.00-16.00Warszawa19ORP02699,00 zł + 23 % VATZamawiam
 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.