Szkolenie

Czas pracy 2019 – warsztaty z planowania i modyfikowania harmonogramów

O szkoleniu

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • tworzenia i edytowania harmonogramów zgodnych z wymaganiami prawnymi
 • konsekwencji naruszania odpoczynków dobowych oraz tygodniowych
 • optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych
 • wdrożenia i stosowania równoważnego systemu czasu pracy
 • dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej
 • konieczności wyznaczania i oznaczania dni wolnych od pracy
 • odpowiedzialności wykroczeniowej osób planujących rozkłady czasu pracy

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy).

Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Program

WPROWADZENIE:

I. Normy, wymiary i limity

 1. Norma dobowa, tygodniowa
 2. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego
 4. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę? 
 5. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?

II. Rodzaje i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych

 1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 2. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 3. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 4. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 7. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 8. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

III. Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego - wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń

IV. Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?

 1. Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 2. Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym
 3. Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych

V. Elementy RODO w harmonogramach

 1. Jakie informacje mogą być umieszczane na publikowanych harmonogramach?
 2. W jakich miejscach nie należy zamieszczać grafików?
 3. Kto może mieć wgląd do danych dotyczących rozkładu czasu pracy?
 4. Stosowanie w praktyce zasady minimalizacji danych
 5. Czy można łączyć harmonogramy kilku grup pracowników? - Pracownicy firmy, a personel outsourcingu lub APT
 6. Czy pracownik może zażądać jego ukrycia na grafiku?

CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików)
 2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie
 3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 4. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie
 5. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego
 6. Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 7. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)
 8. Uwzgędnianie planu pracy w grafikach (zaplanowana liczba godzin, a zakaz planowania godzin nadliczbowych)
 9. Jak poprawnie zmienić grafik w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 10. Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?

WYKŁAD I ĆWICZENIA W GRUPIE – Dyskusja: pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do pracowników produkcji, menedżerów różnych szczebli, a także pracowników działów HR w firmach produkcyjnych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Paweł Wróbel, wykładowca Przemysł

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
27.11.201910.00-16.00Warszawa20CPP03599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.