Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 12.12.2019, Warszawa
Warszawa

Najnowsze wymagania i zasady opracowywania instrukcji eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. poz. 1830

UWAGA: 28 sierpnia 2019 weszła w życie nowa wersja Rozporządzenia Ministra Energii dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych modyfikująca zasady i wymagania w zakresie instrukcji eksploatacji. Zmiany w dotychczasowych instrukcjach należy ...

Szkolenie
 12.12.2019, Warszawa
Warszawa

F gazy po nowelizacji - przepisy i praktyka

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Nowelizacja ustawy była konieczna, aby dostosować obecne przepisy do nowych wymagania UE. ...

Szkolenie
 12.12.2019, Warszawa
Warszawa

Baza danych o odpadach - jak prawidłowo wypełniać najnowsze obowiązki ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO? TERMIN POTWIERDZONY

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach. Dotyczyć one będą zarówno sprawozdawczości jak i ewidencji odpadów. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych ...

Szkolenie
 16.12.2019, Warszawa
Warszawa

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie obsługi technicznej obiektów budowlanych, w świetle ustaw, rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych oraz według orzecznictwa sądów administracyjnych. Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie ...

Szkolenie
 16.12.2019, Warszawa
Warszawa

System INTRASTAT 2019. BREXIT. Nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne 2019 TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych w ostatnich latach. ...

Szkolenie
 17.12.2019, Warszawa
Warszawa

Czas pracy kierowców w nowej odsłonie - najnowsze przepisy 2019/2020

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi normami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe. Szkolenie ma również na celu przyczynienie się do polepszenia metod monitorowania i egzekwowania przepisów przez podmioty ...

Szkolenie
 10.1.2020, Warszawa
Warszawa

Nowe Prawo zamówień publicznych - wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Celem szkolenia jest: zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.