Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Czwartek 15.11.2018
Warszawa

Stosowanie przepisów celnych w obrocie międzynarodowym towarów i usług. Procedury celne, procedury specjalne i uproszczone

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich zagadnień dotyczących stosowania przepisów celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym. Jego szczegółowość pokazuje, jak szeroki zakres tematyczny należy opanować, aby swobodnie odnaleźć się w temacie cła i stosowania przepisów ...

Szkolenie
Piątek 16.11.2018
Poznań

Czas pracy - podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2018

Dzięki wielu przykładom z codziennej praktyki uczestnicy dowiedzą się jak dostosować optymalnie schematy czasu pracy do wymogów produkcji. Warsztaty zostaną przeprowadzone ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia w planowaniu. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która ...

Szkolenie
Poniedzialek 19.11.2018
Warszawa

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach? SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie obsługi technicznej obiektów budowlanych, w świetle ustaw, rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych oraz według orzecznictwa sądów administracyjnych. Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie ...

Szkolenie
Wtorek 20.11.2018
Poznań

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
Wtorek 20.11.2018
Warszawa

Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 r.

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych i zmian w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2018 r. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia ...

Szkolenie
Środa 21.11.2018
Poznań

Gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa regulacja ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566). W tym zakresie nastąpiło szereg zmian w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej dostosowujący system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów ...

Szkolenie
Czwartek 22.11.2018
Warszawa

Dokumentacja pracownicza - rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
Piątek 23.11.2018
Warszawa

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, odpadów oraz opłaty produktowej za opakowania

UWAGA: Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Początek roku to okres składania szeregu ...

Szkolenie
Poniedzialek 26.11.2018
Warszawa

Nowości w podatku od nieruchomości oraz o opłacie reklamowej - stan po ostatnich zmianach ustawy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Celem szkolenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości liczonym od 3 różnych przedmiotów opodatkowania, od lokalu/budynku, od budowli oraz od gruntu. Tematyka ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie. ...

Szkolenie
Poniedzialek 26.11.2018
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko, oraz na obszar NATURA 2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.