Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 10.5.2019, Warszawa
Warszawa

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami, opakowań, opłaty produktowej, opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE za 2018 rok

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE oraz gospodarowania odpadami i opłaty produktowej za opakowania. Omówione zostaną również ...

Szkolenie
 10.5.2019, Warszawa
 13.6.2019, Wrocław
Warszawa
Wrocław

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Kurs dla przyszłych projektantów PV

Celem szkolenia jest nauczenie projektowania małych instalacji fotowoltaicznych w zależności od różnych warunków (lokalizacja, nachylenie, orientacja) oraz różnych komponentów czy technologii. Ma ono charakter praktyczny a więc zdobyta teoria będzie ćwiczona w praktyce przy ...

Szkolenie
 13.5.2019, Poznań
Poznań

Wydawanie decyzji administracyjnych po RODO i e-nowelizacjach

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących procedur w zakresie poprawnego sporządzania decyzji administracyjnych. Na konkretnych przykładach zaprezentujemy pojawiające się błędy niosące ze sobą ryzyko zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Szkolenie będzie ...

Szkolenie
 14.5.2019, Katowice
 6.6.2019, Warszawa
Katowice
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i specustawy drogowej

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
 15.5.2019, Warszawa
Warszawa

Ekspert celny w praktyce - stosowanie najnowszych przepisów celnych w obrocie międzynarodowym

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich zagadnień dotyczących stosowania przepisów celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym. Jego szczegółowość pokazuje, jak szeroki zakres tematyczny należy opanować, aby swobodnie odnaleźć się w temacie cła i stosowania przepisów ...

Szkolenie
 15.5.2019, Warszawa
Warszawa

Dokumentacja pracownicza - rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
 16.5.2019, Warszawa
Warszawa

Praca socjalna w środowisku lokalnym - warsztaty z metodologii dla pracowników socjalnych. Diagnoza, narzędzia, działania

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy trzecią metodą, tj. organizowania społeczności lokalnej. Metodyka: Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się - nabywania i tworzenia wiedzy. ...

Szkolenie
 17.5.2019, Warszawa
Warszawa

Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych

Na szkoleniu zapoznają się Państwo: • z aktualnymi zasadami prawidłowego orzekania o zdolności do pracy w przypadku kierowców, a także osób ubiegających się o kierowanie pojazdami • z aktami prawnymi, które regulują zakres badań kierowców • z praktycznymi zagadnieniami w ...

Szkolenie
 21.5.2019, Warszawa
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.