Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 13.11.2019, Warszawa
Warszawa

Podatek VAT - ważne zmiany w 2019 roku i w 2020 roku

UWAGA: Już od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wybranych transakcji, w zakresie dokonywania płatności z tytułu faktur, w których kwota należności ogółem (brutto) przekracza 15 ...

Szkolenie
 14.11.2019, Warszawa
Warszawa

Prawo ochrony środowiska i obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka 2019. TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest omówienie tematyki z zakresu: omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze gospodarki odpadami i opakowaniami gospodarki wodno-ściekowej emisji gazów i pyłów do ...

Szkolenie
 15.11.2019, Warszawa
Warszawa

Nowe zasady w umowach o roboty budowlane. Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja wobec podwykonawców SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Szkolenie
 18.11.2019, Warszawa
Warszawa

Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w budownictwie - warsztaty

Celem szkolenia jest: • zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia konkretnego projektu oraz niezbędnych do skutecznego zarządzania tym projektem • zapoznanie uczestników z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt • doskonalenie ...

Szkolenie
 19.11.2019, Warszawa
Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o ...

Szkolenie
 20.11.2019, Warszawa
Warszawa

Umowa ADR 2019 zmiany i ich zastosowanie w praktyce. Karta Charakterystyki jako dokument w praktyce transportowej

UWAGA: Od 3 września 2019 roku zaczęły obowiązywać najnowsze zmiany w zakresie kontroli ITD. Konsekwencje zmienionych przepisów prawnych - Wnikliwe kontrole drogowe kierowców - Surowe kary dla przewoźników. Kontrole te dotyczą również oddzielnej kontroli przewozu materiałów ...

Szkolenie
 21.11.2019, Warszawa
Warszawa

Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie - warsztaty

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kontaktu z osobami doznającymi przemocy.Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności: z zakresu przemocy w kontekście jej konsekwencji dla osoby krzywdzonej planowania oraz systematyzowania ...

Szkolenie
 22.11.2019, Poznań
Poznań

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
 26.11.2019, Warszawa
Warszawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2019 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno- ...

Szkolenie
 27.11.2019, Warszawa
Warszawa

Czas pracy 2019 - warsztaty z planowania i modyfikowania harmonogramów

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy - harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: tworzenia i edytowania harmonogramów zgodnych z wymaganiami prawnymi konsekwencji naruszania odpoczynków ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.