Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 28.5.2019, Poznań
Poznań

Skuteczne metody i techniki zarządzania zespołem na placu budowy - warsztaty

Celem szkolenia jest:•poprawa efektywności działania, osiągania celów i wykonywania zadań w wyznaczonych terminach na placu budowy przez pracowników•zbudowanie skutecznego, lojalnego i zmotywowanego zespołu pracowników fizycznych na budowie•praktyczne poznanie przez ...

Szkolenie
 29.5.2019, Warszawa
Warszawa

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2019 r.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, a także fachowa pomoc, aby należycie prowadzić gospodarkę odpadami ...

Szkolenie
 30.5.2019, Warszawa
Warszawa

Rozgraniczenie nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej

Celem szkolenia jest zapoznanie się z całą procedurą przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego z wykorzystaniem przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na trudne pytania:• Kiedy nie można przeprowadzić ...

Szkolenie
 3.6.2019, Warszawa
Warszawa

Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów w produkcji i sprzedaży wyrobów związane z wymogami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS

Na szkoleniu omawiane będą najważniejsze i główne obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek jak ...

Szkolenie
 4.6.2019, Warszawa
Warszawa

Optymalizacja kosztów zatrudnienia i legalizacja cudzoziemców w Polsce 2019

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli ...

Szkolenie
 5.6.2019, Warszawa
Warszawa

Jak oszczędzić i zyskać na zakupach prądu w świetle obowiązującej ustawy o OZE? Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki

Celem szkolenia jest wprowadzenie do branży fotowoltaicznej ze szczególnym uwypukleniem aspektów administracyjnych i technicznych. Przedstawione zostanie środowisko prawne instalacji OZE z naciskiem na najbardziej obiecujące obszary do inwestowania. Pokazane zostaną również ...

Szkolenie
 6.6.2019, Warszawa
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i specustawy drogowej

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
 7.6.2019, Warszawa
Warszawa

Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: • Jakie są najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników • Jakie są aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia ...

Szkolenie
 10.6.2019, Warszawa
Warszawa

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - aktualne wymagania oraz zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach oraz projektami aktów wykonawczych. Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO)

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać się na szkolenie. Wprowadzone zmiany wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców ...

Szkolenie
 11.6.2019, Warszawa
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.