Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Wtorek 19.2.2019
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych ...

Szkolenie
Środa 20.2.2019
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko, oraz na obszar NATURA 2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...

Szkolenie
Czwartek 21.2.2019
Warszawa

Co urzędnik powinien wiedzieć o przeciwdziałaniu korupcji?

Celem szkolenia jest: przekazanie wiedzy w jaki sposób ograniczać zjawisko korupcji? w jaki sposób procedury mogą ochronić pracowników przed pomówieniami? jak zbudować system przeciwdziałania korupcji? szersze spojrzenie na problem korupcji 1. Strategie i programy ...

Szkolenie
Piątek 22.2.2019
Warszawa

Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych

Na szkoleniu zapoznają się Państwo: • z aktualnymi zasadami prawidłowego orzekania o zdolności do pracy w przypadku kierowców, a także osób ubiegających się o kierowanie pojazdami • z aktami prawnymi, które regulują zakres badań kierowców • z praktycznymi zagadnieniami w ...

Szkolenie
Poniedzialek 25.2.2019
Warszawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2018 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno- ...

Szkolenie
Czwartek 28.2.2019
Warszawa

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - aktualne wymagania prawne

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Uczestnicy szkolenia poznają również dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy ...

Szkolenie
Czwartek 28.2.2019
Warszawa

Zarządzanie nieruchomościami po zmianie prawa oraz według najnowszego orzecznictwa SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

UWAGA: Z dniem 6 grudnia 2018 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie ...

Szkolenie
Piątek 1.3.2019
Warszawa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - nowy obowiązek dla zatrudniających od 2019 roku

UWAGA: Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dla niektórych pracodawców oznacza to utworzenie planu i odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten jest ...

Szkolenie
Wtorek 5.3.2019
Warszawa

Jak oszczędzić i zyskać na zakupach prądu w świetle obowiązującej ustawy o OZE? Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki

Celem szkolenia jest wprowadzenie do branży fotowoltaicznej ze szczególnym uwypukleniem aspektów administracyjnych i technicznych. Przedstawione zostanie środowisko prawne instalacji OZE z naciskiem na najbardziej obiecujące obszary do inwestowania. Pokazane zostaną również ...

Szkolenie
Środa 6.3.2019
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.