Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 29.1.2020, Warszawa
Warszawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2019 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno- ...

Szkolenie
 4.2.2020, Warszawa
Warszawa

Raportowanie do KOBIZE - jak prawidłowo wypełnić obowiązek sprawozdawczo-ewidencyjny w zakresie emisji do powietrza?

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w zakresie składania sprawozdań dotyczących emisji gazów lub pyłów do powietrza. Uczestnicy zapoznają się także z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za ...

Szkolenie
 5.2.2020, Warszawa
Warszawa

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie obsługi technicznej obiektów budowlanych, w świetle ustaw, rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych oraz według orzecznictwa sądów administracyjnych. Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie ...

Szkolenie
 12.2.2020, Warszawa
Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o ...

Szkolenie
 13.2.2020, Warszawa
Warszawa

F gazy po nowelizacji - przepisy i praktyka

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Nowelizacja ustawy była konieczna, aby dostosować obecne przepisy do nowych wymagania UE. ...

Szkolenie
 17.2.2020, Warszawa
Warszawa

Praca socjalna w środowisku lokalnym - warsztaty z metodologii dla pracowników socjalnych

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy trzecią metodą, tj. organizowania społeczności lokalnej. Metodyka: Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się - nabywania i tworzenia wiedzy. ...

Szkolenie
 19.2.2020, Warszawa
Warszawa

Prawo ochrony środowiska i obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka 2020.

Celem szkolenia jest omówienie tematyki z zakresu: omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze gospodarki odpadami i opakowaniami gospodarki wodno-ściekowej emisji gazów i pyłów do ...

Szkolenie
 20.2.2020, Warszawa
Warszawa

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego obowiązującymi od 2019 roku. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez ...

Szkolenie
 24.2.2020, Wrocław
Wrocław

System INTRASTAT jakiego nie znacie. BREXIT. Wskazówki do poprawnego wypełniania deklaracji INTRASTAT w 2020 r.

Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych w ostatnich latach. ...

Szkolenie
 24.2.2020, Warszawa
Warszawa

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Kurs dla przyszłych projektantów PV

UWAGA: Wystartował program 'MÓJ PRĄD”. Można już pobierać druki na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, niezbędne do złożenie wniosku i dostępne na stronach Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.