Szkolenie

Baza danych o odpadach – jak prawidłowo wypełniać najnowsze obowiązki ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO? TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach. Dotyczyć one będą zarówno sprawozdawczości jak i ewidencji odpadów.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z nowego rejestru BDO.

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.

Program

1. Ustawa o odpadach oraz jej najnowsze nowelizacje -  ustawa o odpadach z 14

     grudnia 2012 r. t.j. Dz.U 2019 poz. 701 z późn. zm.

2. Unijne dyrektywy oraz wynikające z nich projekty ustaw i rozporządzeń (rozszerzona

    odpowiedzialność producenta RPO, ograniczenie tworzyw sztucznych SUP)

3. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu

     czystości i porządku w gminach

4. Rejestr BDO – zakres podmiotów podlegających pod wpis

5. Wpisy, aktualizacje do rejestru

6. Opłata recyklingowa, Opłata produktowa (wpisy, prowadzenia sprawozdawczości) w

     bazie BDO

7. Prowadzenie KPO w bazie BDO (Przekazujący, Transportujący, Przejmujący

     odpady)

8. Prowadzenie KEO

9. Sprawozdawczość w bazie BDO

10. Jak weryfikować podmioty w bazie BDO?

11. Przyszłość bazy BDO – kolejne moduły ewidencji i sprawozdawczości

12. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych

13. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
  • specjalistów ds. ochrony środowiska
  • specjalistów ds. gospodarki odpadami
  • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe
  • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Opinie uczestników

  • W skali 1-6  punktów oceniam na 6 czyli na najwyższy poziom. Wskazane aspekty praktyczne związane z ewidencją i gospodarowaniem odpadami przedstawione w sposób właściwy

  • Seminarium bardzo ciekawe, bardzo dobrze przygotowanie tematu przez Wykładowcę

  • Dobre materiały i merytorycznie przygotowanie Prowadzącego

  • Bardzo profesjonalny prelegent, uzyskałam odpowiedzi na zadawane pytania

  • Konkretne i praktyczne omówienie przepisów prawnych wraz z przykładami. Rozwiązywanie bieżących problemów uczestników, wspólna rozmowa

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.12.201910.00-16.00Warszawa20SGO05699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.