Szkolenie

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2018 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi oraz planowanymi zmianami dotyczącymi odpadów medycznych. W dalszej kolejności przedstawienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami medycznymi w tym: sporządzanie wymaganych pozwoleń, zezwoleń,  magazynowanie odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań.  Spełnienie w/w obowiązków ma pomóc należycie prowadzić gospodarkę odpadami medycznymi i tym samym uniknąć najczęściej pojawiających się błędów.

 

 

Program

1. Podstawy prawne w gospodarce odpadami medycznymi

2. Zmiany w przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami medycznymi

3. Klasyfikacja odpadów medycznych – najczęściej popełniane błędy

4. Podstawowe  decyzje jakie powinien posiadać Ośrodek Zdrowia (pozwolenia,

    zezwolenia - zakres)

5. Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych

6. Magazynowanie odpadów medycznych w miejscu ich powstawania – wymogi,

    sposoby, kryteria

7. Transport odpadów medycznych

8. Przekazywanie odpadów medycznych do uprawnionego odbiorcy

9. Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji

    odpadu (KEO) - najczęstsze błędy w ewidencji odpadów

10. Obowiązki sprawozdawcze wytwórcy odpadów medycznych – zasady wypełniania

11. Dokument Potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPUOM)- 

       zasady wystawiania

12. Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego -

      sposób wypełniania

13. Najczęściej  popełniane błędy w sprawozdawczości - kary

14. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów medycznych, w tym: szpitale, kliniki, ośrodki zdrowia, przychodnie i inne.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Katarzyna Kulhawik, wykładowca Ochrona środowiska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie o specjalności zarządzanie środowiskiem). Obecnie doktorantka na w/w Uniwersytecie. Autorka kilku publikacji m.in. w czasopiśmie ,,Odpady i Środowisko'', ,,Environmental protection and natural resources''. Ponadto aktywnie uczestnicząca w licznych światowych

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
1.10.201810.00-16.00Warszawa19OMP02499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.