Szkolenie

Prawidłowe wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego - warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności prawidłowego wypełniania i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

 

Program

1. Wstęp – podstawy prawne

2. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego (dalej KOB)

3. Osoby upoważnione do dokonywania wpisów

4. Dane identyfikacyjne obiektu

5. Spis dokumentacji dołączonej do KOB

6. Dane techniczne charakteryzujące obiekt

7. Plan sytuacyjny obiektu

8. Wykaz protokółów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu

9. Wykaz protokołów okresowych kontroli i przydatności do użytkowania

10. Opracowania techniczne dotyczące obiektu

11. Odbiory prac remontowych – wykaz protokołów oraz dane dotyczące dokumentacji

      technicznej

12. Awarie i katastrofy budowlane – wykaz protokołów

13. Zmiana sposobu użytkowania

14. Dokumentacja dołączona do KOB, najczęstsze błędy w jej prowadzeniu oraz

       związane z tym konsekwencje

15. Odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do zarządców i administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, jak również działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Adresatami warsztatów są także pracownicy urzędów, którzy zarządzają mieniem własności publicznej.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wykładowca Budownictwo

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
16.9.20199.30-15.30Warszawa20KOB03499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.