Szkolenie

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i specustawy drogowej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie:

 • głównych etapów procesu inwestycyjno–budowlanego przy budowie dróg 
 • najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg.
 • wymaganych druków w postępowaniu administracyjnym - przy realizacji inwestycji budowlanych (z wykorzystaniem praktycznych komentarzy)

Program

1. Wstęp obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Główne etapy – fazy procesu inwestycyjno – budowlanego przy budowie dróg

3. Uczestnicy procesu budowlanego – ich obowiązki i uprawnienia:

 • inwestor
 •  projektant
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • kierownik budowy – robót

4. Warunki wstępne rozpoczęcia robót budowlano - drogowych

5. Przepisy ustawy – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • rola i obligatoryjne zapisy ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (MPZP)” w procesie inwestycyjno – budowlanym (dotyczącym  inwestycji drogowych)
 •  ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

6. Zakres regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego przede wszystkim ustawą Prawo budowlane, dotyczący takich zagadnień jak:

 • dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne)
 • pozwolenie na budowę
 • omówienie nowego (aktualnego) wniosku o pozwolenia na budowę z uwagami praktycznymi
 • procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • rozpoczęcie i realizacja inwestycji drogowych (robót budowlano-montażowych)
 • ogólne omówienie przykładowej umowy o roboty budowlane (zobowiązania stron)
 • wykorzystanie zasad FIDIC w procesie budowlanym
 • protokólarne przejęcie terenu budowy (placu budowy)
 • prace geodezyjne i ich ważna rola w procesie budowlanym szczególnie inwestycji drogowych
 • kiedy obowiązuje i co zawiera plan BIOZ
 • odstępstwa od projektu ich kwalifikacja i sposób postępowania
 • jak uniknąć samowoli budowlanej lub zminimalizować koszty jej legalizacji
 •  jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i oddać obiekt liniowy - drogowy do użytkowania
 • obowiązkowa dokumentacja budowy i ważna rola Dziennika Budowy
 • nadzór, kontrole na budowie i odbiory robót budowlano-montażowych (dokumentowanie czynności kontrolnych i odbiorowych – uwagi praktyczne)
 • zgłaszanie robót do odbioru wniosek (z załącznikami) – o pozwolenie na użytkowanie
 • obowiązkowa kontrola organów nadzoru budowlanego (PINB, WINB protokół)
 • uzyskanie decyzjio pozwoleniu na użytkowanie

7. Odbiory budowlane i ich rodzaje – wymagania formalno-prawne i dokumentacja:

 • odbiór częściowy, branżowy, robót zanikających (zakrytych)
 • odbiór prób, sprawdzeń, badan laboratoryjnych itp.
 • odbiór końcowy (inwestorski)
 • odbiór ostateczny inwestycji

8. Omówienie (z praktycznymi komentarzami)  wymaganych druków w postępowaniu administracyjnym - przy realizacji inwestycji budowlanych (w tym: budowy dróg)

9. Orzecznictwo sadowe i organów administracji publicznej - w sprawie realizacji inwestycji budowlano-drogowych

10. Zakres regulacji obowiązującej ,,Specustawy drogowej” przy  realizacji inwestycji drogowych:

 • wprowadzenie (zakres stosowania tej normy prawnej)
 • postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlano-drogowych
 • wniosek i jego zawartość - o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (dalej - ZRID)
 • decyzja administracyjna (zgoda – pozwolenie na budowę) – ZRID - odwołania - procedury odwoławcze
 • zasady nabywania nieruchomości na realizacje inwestycji drogowych  (dysponowanie nimi na cele budowlane),
 • przebieg realizacji inwestycji drogowych
 • zgłoszenie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie liniowych obiektów budowlanych (inżynierskich - drogowych)

11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich, pracowników zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, pracowników powiatowych i wojewódzkich organów administracji architektoniczno–budowlanej oraz powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wykładowca Budownictwo

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
6.6.20199.30-15.30Warszawa20BDP03699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.