Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Czwartek 24.1.2019
Warszawa

Warsztat pomiarowca - ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności pomiarowych. Szkolenie ma formułę uczenie przez robienie czyli przy pomocy szeregu ćwiczeń wykonywanych w warunkach rzeczywistego zakładu produkcyjnego, osiągamy efekt edukacyjny. 1. Szkolenie ...

Szkolenie
Czwartek 24.1.2019
Warszawa

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym i ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019

Cel szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi zmianami od 1 stycznia 2019 roku w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, też ocena projektu i praktyczne zaprezentowanie modyfikacji. I. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Szkolenie
Czwartek 24.1.2019
Warszawa

Raportowanie do KOBIZE - jak prawidłowo wypełnić obowiązek sprawozdawczo-ewidencyjny w zakresie emisji do powietrza? TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w zakresie składania sprawozdań dotyczących emisji gazów lub pyłów do powietrza. Uczestnicy zapoznają się także z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za ...

Szkolenie
Piątek 25.1.2019
Czwartek 4.4.2019
Warszawa

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować projekt i nie zwracać dofinansowania?

Celem szkolenia jest: zaprezentowanie zasad realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich; omówienie głównych ryzyk oraz najczęstszych problemów będących podstawa zwrotu dofinansowania; przedstawienie praktycznych aspektów przygotowania Beneficjentów ...

Szkolenie
Poniedzialek 28.1.2019
Warszawa

Elektroniczna księgowość - narzędzia pomocne księgowemu

Celem szkolenia jest optymalizacja czynności, a także oszczędność czasu i kosztów pracy każdego księgowego poprzez prowadzenie elektronicznej księgowości w przedsiębiorstwie. Zostaną przedstawione programy do e-fakturowania i księgowania automatycznego. Szkolenie prowadzone ...

Szkolenie
Wtorek 29.1.2019
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

Szkolenie
Poniedzialek 4.2.2019
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i specustawy drogowej

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
Wtorek 5.2.2019
Warszawa

Dokumentacja pracownicza - rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
Wtorek 5.2.2019
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Środa 6.2.2019
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich. Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.