Szkolenie

Doskonalenie systemu zarządzania i jego wyników przez praktyczne wykorzystanie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 – warsztaty

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz praktycznym podejściem do elementów systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Uczestnicy otrzymają przykłady rozwiązań dla elementów SZJ i SZŚ.

Będzie także prowadzona dyskusja nad optymalnymi sposobami  powiązania elementów SZJ i SZŚ z procesami biznesowymi wraz z wykonaniem ćwiczeń.

Korzyści dla uczestników:

  • uzupełnienie systemów zarządzania w firmie
  • poprawa wyników poprzez wykorzystanie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
  • zapoznanie się z zasadami i praktycznymi możliwościami w zakresie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego

  • pogłębienie wiedzy o optymalnych sposobach integracji SZJ i SZŚ z procesami biznesowymi oraz podnoszenia efektywności tych systemów

  • szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów - teoria połączona z praktyką

Program

1. Założenia i elementy systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO

     9001:2015, jej wdrożenie i korzyści

2.Założenia i elementy systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 

    14001:2015, jej wdrożenie i korzyści

3. Zasady integracji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) i Systemu Zarządzania

    Środowiskowego (SZŚ)

4. Przykłady rozwiązań

5. Ćwiczenia w zakresie projektowania elementów SZJ i SZŚ oraz ich powiązania z

     procesami biznesowymi w organizacji

6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja. 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do firm przemysłowych i innych organizacji, zainteresowanych doskonaleniem swoich metod zarządzania jakością zarządzania środowiskowego oraz podniesieniem efektywności tego zarządzania. Dotyczy wszystkich firm produkcyjnych i usługowych, a także innych organizacji.

Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele firm, osoby zarządzające firmami, managerowie, pełnomocnicy ds. zintegrowanych systemów zarządzania, SZJ i SZŚ, auditorzy systemów zarządzania i inni zainteresowani tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Główny specjalista w firmie konsultingowej, doświadczony konsultant w zakresie systemów zarządzania ISO 14001, EMAS i ISO 50001, weryfikator EMAS, współautor normy ISO 14001, członek Grupy Roboczej nr 5 Komitetu Technicznego nr 207 (Podkomitet 1) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) , a także członek Komitetu Technicznego nr

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
30.11.20189.00-16.00Warszawa19DSW01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.