Szkolenie

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne wymagania oraz zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach oraz projektami aktów wykonawczych. Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO) Oferta specjalna: 100 zł RABATU na szkolenia w LIPCU i SIERPNIU: 699 netto - 100 zł = 599 netto

O szkoleniu

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać się na szkolenie.

Wprowadzone zmiany wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.

Na szkoleniu omówiona zostanie tematyka w zakresie:

- zmian wprowadzonych pakietem odpadowym z lipca 2018 r.

- transportu odpadów

- prowadzenia ewidencji odpadów

- nowy rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2018 r.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

WAŻNE:  Dla przedsiębiorstw, zajmujących się wytwarzaniem czy też gospodarowaniem odpadami, które muszą dostosować się do nowych wytycznych - ogólnych wymagań określonych w ustawie o odpadach.

 • Nowe przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów - termin wdrożenia do 05.03.2019, ze względu na brak przepisów szczegółowych podany termin może zostać wydłużony.
 • Nowe przepisy w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów - termin wdrożenia do 22.08.2019.
 • Obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń odnośnie gospodarowania odpadami - termin wdrożenia do 05.09.2019.

Program

1.    Wprowadzenie

 • Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
 • Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
 • Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
 • Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

2. Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

 • Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
 • Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń  do marszałka województwa

 • Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów

 • Kontrole Państwowej Straży Pożarnej

 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia

 • Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów
 • Nowy obowiązek kontroli prowadzonej przez organ wydający decyzję wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji

 • Okres 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

 • Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami

  Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów?
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

3. Ewidencja i sprawozdawczość

 • KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
 • Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
 • Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
 • Zmiany w sprawozdaniach
 • Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

4. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
 • Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania!

5. Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

 • Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
 • Planowane zmiany w przepisach o odpadach

6. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

Opinie uczestników

 • W skali 1-6  punktów oceniam na 6 czyli na najwyższy poziom. Wskazane aspekty praktyczne związane z ewidencją i gospodarowaniem odpadami przedstawione w sposób właściwy

 • Seminarium bardzo ciekawe, bardzo dobrze przygotowanie tematu przez Wykładowcę

 • Dobre materiały i merytorycznie przygotowanie Prowadzącego

 • Bardzo profesjonalny prelegent, uzyskałam odpowiedzi na zadawane pytania

 • Konkretne i praktyczne omówienie przepisów prawnych wraz z przykładami. Rozwiązywanie bieżących problemów uczestników, wspólna rozmowa

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Maciej Krzyczkowski, wykładowca Substancje niebezpieczne

Wieloletni były pracownik administracji rządowej, pełniący m.in. funkcję radcy w strukturach resortu środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Dyplomowany trener ochrony

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
10.7.201910.00-16.00Warszawa20SGO04599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.