Szkolenie

Jak radzić sobie z trudnym pracownikiem? Problematyczne sytuacje komunikacyjne

O szkoleniu

 Cele warsztatu szkoleniowego:

 • Poznanie i przećwiczenie technik rozmowy z wymagającym pracownikiem
 • Rozwój umiejętności dotyczących technik radzenia sobie z sytuacjami w zarządzaniu wymagającymi pracownikami
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących technik i postaw asertywnych wobec wymagających pracowników
 • Wzmocnienie i nabycie pewności siebie uczestników w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w komunikacji z wymagającym pracownikiem
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej oddziaływania i wywierania pozytywnego wpływu na wymagającego pracownika
 • Rozwijanie i trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy i odpowiadania na obiekcje wymagającego pracownika”
 • Zwiększenie poziomu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, emocjonalnych, irytujących, stresujących

Odpowiemy sobie na pytania:

 • Jak radzić sobie z „wymagającym pracownikiem”?
 • Jak komunikować się, aby się skutecznie porozumiewać w trudnych sytuacjach ?
 • Jak konstruować skuteczny przekaz, kierowany do wymagającego pracownika?
 • Jakie są metody i techniki pracy z  wymagającym pracownikiem i w trudnych sytuacjach?
 • Jak wykorzystać swoje atuty, silne strony w kierowaniu wymagającym pracownikiem?
 • Jak korzystać efektywnie z narzędzi, technik i procedur ułatwiających komunikacje z wymagającym pracownikiem?
 • Jak zapobiegać niezadowoleniu, zniechęceniu i spadkowi motywacji wymagających pracowników?

Metoda szkolenia:

W projektowanych warsztatach wykorzystane będą metody aktywizujące i poprawiające skuteczność szkolenia zgodnie z cyklem Kolba nauczania ludzi dorosłych poprzez: doświadczenie, refleksje, praktykę i teorię. Do metod warsztatowych należą:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • symulacje i odgrywanie ról
 • metoda scenariuszowa
 •  „burza mózgów”
 • dyskusja
 •  wystąpienia grupowe i indywidualne – rozwiązywanie problemów
 •  przykłady
 • analizy przypadków
 • dyskusje aktywne, wymiana doświadczeń
 • testy

Program

1. Kim jest trudny pracownik? Typy trudnych pracowników i rozpoznanie ich intencji

 • Motywy,  którymi kierują się w swoim postępowaniu trudni pracownicy
 • Pracownik narzekający – malkontent. Przykładowa rozmowa – struktura
 • Pracownik lekceważący swoje obowiązki. Przykładowa rozmowa – struktura
 • Pracownik wchodzący w kompetencje  szefa i innych pracowników, naruszający przyjęte zasady pracy. Przykładowa rozmowa – struktura
 • Pracownik niezdyscyplinowany. Przykładowa rozmowa - struktura
 • Pracownik konfliktowy. Przykładowa rozmowa –struktura
 • Pracownik leniwy. Przykładowa rozmowa - struktura
 • Pracownik zbyt samodzielny: „Zosia samosia”- krytykant. Przykładowa rozmowa –struktura
 • Narzędzia psychologiczne radzenia sobie z trudnymi pracownikami

2. Komunikowanie zasad współpracy pomiędzy szefem, a pracownikami

 • Budowanie autorytetu i wiarygodności szefa
 • Techniki komunikowania się z trudnymi pracownikami
 • Jak budować odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników?
 • Jak komunikować cele  i zadania trudnym pracownikom”
 • Monitorowanie i kontrolowanie  trudnych pracowników – struktura
 • Rozliczanie trudnych pracowników  z wykonania powierzonych zadań
 • Ocenianie trudnych pracowników- rozmowa oceniająca

3. Mediacje i negocjacje w konfliktach z trudnymi pracownikami w konflikcie

 • Czym jest konflikt?
 • Przyczyny konfliktów
 • Strategia budowania mostów
 • Konstruktywna krytyka skierowana do trudnego pracownika – model FUKO
 • Przygotowanie do mediacji  negocjacji
 • Struktura negocjacji i mediacji z trudnymi pracownikami
 • Panowanie nad emocjami i redukcja stresu podczas trudnych rozmów z wymagającymi pracownikami – techniki

4. Motywowanie trudnych pracowników

 • Jak i za co doceniać trudnych pracowników?
 • Udzielanie informacji zwrotnej trudnym pracownikom
 • Techniki angażowania trudnych  pracowników- pokazywanie perspektywy sensu i  sukcesu w działaniach trudnych pracowników

5. Dyscyplinowanie trudnych pracowników

 • Kary regulaminowe – katalog kar - komu i za co?
 • Kary relacyjne – katalog kar -  komu i za co?
 • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej. Przykładowa rozmowa – struktura
 • Panowanie nad emocjami podczas rozmów  dyscyplinujących
 • Działania naprawcze – jak skłonić trudnego pracownika do podjęcia działań naprawczych?
 • Techniki asertywne użyteczne w rozmowach i działaniach z trudnymi pracownikami

6. Delegowanie odpowiedzialności  i uprawnień podczas powierzonego  do realizacji

     celu i zadań

 • Kroki delegowania – komu, co, do kiedy, w jakiej części, z kim?
 • Monitoring i wsparcie w realizacji zadań

7. Jak zwalniać pracownika?

 • Procedury zwalniające pracownika z  obowiązku pracy
 • Art. 52 – „mocne” powody zwolnienia
 • Rozmowa zwalniająca. Przykład -  struktura

 8. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej, kierowników, szefów zespołów, liderów, mistrzów, brygadzistów, samodzielnych specjalistów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Zygmunt Dolata, wykładowca Budownictwo

Trener firm produkcyjnych i budowlanych, inżynier budowy, coach, doradca w zakresie HR i rozwoju osobistego. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki (Metodyka prezentacji projektu) i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (Przywództwo i motywowanie). Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne. Absolwent studiów MBA,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
29.10.201810.00-16.00Warszawa19TPR03599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.