Szkolenie

RODO – jak i z kim przygotować organizację do nowych regulacji? Nowe standardy, wyzwania i zasady ochrony danych osobowych

O szkoleniu

UWAGA: Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pozostało jeszcze kilka tygodni na przygotowania, więc każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien przeanalizować co zmieni się w obowiązkach, praktykach i zakresie działań osób i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Wszyscy przetwarzający dane osobowe powinni być gotowi przed końcem maja 2018 r. na stosowanie nowych regulacji wynikających z RODO.

Celem szkolenia jest podsumowanie wprowadzonych już oraz nadchodzących zmian, wskazanie i usystematyzowanie obszarów odpowiedzialności oraz przedstawienie zalecanych mechanizmów kontrolnych odnoszących się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą literą prawa i praktykami branżowymi. Prowadzący szczególnie skupi się na realizacji wymogów o ochronie danych osobowych w aplikacjach i produktach informatycznych które stosowane są w organizacjach. Narzędzia te, stanowiące element procesu przetwarzania danych, są jednym z elementów systemu, który odpowiednio nadzorowany przez Administratorów Danych ma zapewnić właściwą ochronę danych które wykorzystywane są w działalności podmiotów, tak w kontekście własnych pracowników i współpracowników jak również w procesach i usługach realizowanych na rzecz klientów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze prawa osób których dane są przetwarzane, w tym prawa do: wiedzy i informacji, dostępu, kopii danych, przeniesienia i usunięcia danych, kryteria minimalizacji ilości przetwarzanych danych oraz rozliczalności procesu ochrony danych.

Elementem, który szczególnie będzie analizowany i omawiany podczas szkolenia, będzie współpraca organizacji z zespołem IT, także z podwykonawcami i dostawcami rozwiązań informatycznych.

Metodyka szkolenia:

Jednodniowa prezentacja w formie warsztatowej, oparta o praktyczną analizę aktualnego stanu formalno-prawnego oraz problemy organizacyjne sygnalizowane w branżach zajmujących się ochroną danych osobowych. W trakcie szkolenia możliwe będzie przeprowadzenie analizy zgłaszanych przez uczestników przypadków oraz dyskusja na temat sposobów i kryteriów oceny właściwej realizacji zasad ochrony danych w świetle przepisów i praktyk branżowych.

Program

1. Zdefiniowanie ekosystemu ochrony prywatności w kontekście obecnych (UODO) oraz nadchodzących (RODO) przepisów i stawianych przez nie wymagań

2. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

3. Nowe prawa podmiotów danych (osób, których dane są przetwarzane)

4. Zagadnienia nadzoru nad ochroną danych

5. Zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

6. Informacje o zalecanej dokumentacji systemu przetwarzania danych

7. Podstawy analizy ryzyka w ochronie danych

8. Procedury kontrolne procesu ochrony danych osobowych

9. Obowiązki uczestników procesu ochrony danych

10. Zagadnienia zgodności i rozliczalności, które stanowią najważniejszy element RODO

11. Skutki zaniedbań, czyli odpowiedzialność i penalizacja w przepisach

12. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są:

  • Administratorzy Danych Osobowych (ADO), czyli osoby kierujące organizacjami biznesowymi i w administracji publicznej, decydujące o zasadach przetwarzania danych osobowych
  • Kadra zarządzająca Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Kadra kierownicza organów administracji publicznej (sekretarze, naczelnicy/dyrektorzy/ kierownicy komórek organizacyjnych)
  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Specjaliści ds. ochrony danych osobowych, przyszli Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
  • Szefowie Działów Personalnych, IT oraz doradcy prawni
  •  Pracownicy odpowiedzialni za zgodność z przepisami procesów i funkcjonowania organizacji
  • Osoby odpowiedzialne za dobór, wdrożenie i utrzymanie w organizacjach narzędzi informatycznych dotyczących ochrony danych osobowych
  • Audytorzy, eksperci i doradcy pracujący przy projektach dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
W danym momencie, brakuje dostępnych terminów warsztatów, przepraszamy.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.