Szkolenie

Podatek VAT - ważne zmiany w 2019 roku i w 2020 roku

O szkoleniu

UWAGA: Już od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wybranych transakcji, w zakresie dokonywania płatności z tytułu faktur, w których kwota należności ogółem (brutto) przekracza 15 tysięcy złotych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnym stanem prawnym dotyczącym podatku od towaru i usług oraz wskazanie zmian roku 2019 i prognoz zmian roku 2020, wraz z aktualnym orzecznictwem. Wszystkie zagadnienia będą prezentowane w postaci przykładów. Prowadzący zaprezentuje różne możliwości wyboru rozwiązań w zakresie podatku VAT, a  także przedstawi kwestie problematyczne, związane z nowelizacją ustawy o VAT.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz warsztatów, w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane w trakcie szkolenia przypadki, dotyczące rozliczania podatku VAT.

Program

1. Biała lista/lista kontrahentów czyli rozbudowa wykazu podatników VAT od września 2019:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie

2. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
a) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów
b) nowe zasady wystawiania paragonów
c) oświadczenia wymagane od pracowników
d) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas
e) zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

3. E-kasy od 2020 roku
a) Centralne Repozytorium Kas:
• które kasy będą się łączyć z Centralnym Repozytorium Kas?
• jak zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas?
• brak Internetu – sposoby postępowania
• zakres danych przekazywanych do Centralnego Repozytorium Kas
• używanie kas fiskalnych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu
• nowe procedury
• fiskalizacja kasy
• serwisowanie
• przeglądy techniczne i terminy przeglądów
• zakończenie pracy kasy
• zakończenie działalności gospodarczej
• awarie kasy
• kradzież
• zmiana serwisanta
• terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych branż działalności gospodarczej
• obowiązek stosowania kas online a możliwość ewidencjonowania sprzedaży na  kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

4. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:
a) elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych – kiedy obowiązkowo a kiedy fakultatywnie?
b) podmioty obowiązane do odbierania faktur elektronicznych
c) format faktury elektronicznej
d) od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy:
e) różne terminy obowiązywania regulacji
f) platforma elektronicznego fakturowania
   
5. Nowa matryca stawek VAT:
a) nowy sposób klasyfikacji towarów i nowa klasyfikacja usług od 2020 r.
b) towary i usługi na które zmieniają się stawki podatkowe
c) rozszerzenie załącznika nr 11 obejmującego towary podlegające odwrotnym obciążeniom
d) zmiana opodatkowania e-booków i czasopism specjalistycznych od czerwca 2019 r.
e) stosowanie stawek podatkowych w okresie przejściowym (maj/czerwiec 2019 r.)
f) Wiążąca Informacja Stawkowa – czym będzie i do czego będzie służyła?

6. Ustawa „likwidująca” deklaracje VAT
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości
d) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur
e) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych

7. Dalsze etapy rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji
b) zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT
c) ograniczenia w stosowaniu mechanizmu i zalecenia MF

8. Ograniczenia w stosowaniu zwolnienia przedmiotowego w VAT dla niektórych grup podatników

9. Zmiany w rozliczeniach VAT w transakcjach unijnych: dokumenty do WDT, rozliczanie importu towarów oraz transakcji łańcuchowych wg nowych zasad od 2020 roku

10. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT:
a) nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne
wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w
łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
b) pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu,
usługi budowlane – zakończenie prac czy protokół odbioru?
c) pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na terytorium innego kraju - czy spółka zależna zagranicznego podatnika w Polsce może oznaczać konieczność rozliczenia przez niego
VAT w kraju?
d) możliwość odroczenia zapłaty podatku przy imporcie towarów przez każdego podatnika – nowe możliwości od 1 czerwca 2019 r.

11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do menedżerów firm państwowych i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także pracowników komórek finansowo-księgowych i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Ekonomista, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
13.11.201910.00-16.00Warszawa20VAT02450,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.