Szkolenie

Prawo ochrony środowiska i obowiązki przedsiębiorców – przepisy i praktyka 2020.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie tematyki z zakresu:

 • omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze
 • gospodarki odpadami i opakowaniami
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • emisji gazów i pyłów do powierza

Program

Moduł I: Gospodarka odpadami i opakowaniami

1. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany wynikające ze zmiany ustawy o odpadach oraz nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami

 • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
 • Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura
 • Produkt uboczny
 • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami – nowe obowiązki
 • Wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń
 • Ewidencja i sprawozdawczość
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe
 • Zasady odpowiedzialności administracyjnej

2. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi najnowsze zmiany dla:

 • wprowadzających opakowania
 • wprowadzających produkty w opakowaniach
 • eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach

Wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz oznakowanie opakowań
Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku
Wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
Ewidencja opakowań i sprawozdawczość
Publiczne kampanie edukacyjne
Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych
Opłata recyklingowa – nowości

Moduł II: Gospodarka wodno-ściekowa

3. Gospodarka wodno-ściekowa według najnowszych zmian prawa wodnego:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców
 • Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców
 • Usługi wodne i ich znaczenie
 • Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz regulacje odnoszące się do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody
 • Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne
 • Zgody wodnoprawne: (pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna)                                                                                    
 • Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze
 • System opłat za usługi wodne

Moduł III: Emisje gazów i pyłów do powierza

4. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji, a wymagane pozwolenia, zgłoszenia, ewidencja i sprawozdawczość

 • Pozwolenie i zgłoszenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje spalania paliw
 • Obowiązki pomiarowe
 • Pomiary wielkości emisji
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji
 • Raport o emisjach (KOBiZE)
 • CRO
 • Opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza

Pytania, odpowiedzi i dyskusja.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe
 • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką

Opinie uczestników

 • Miła atmosfera, komfort do zadawania pytań

 • Doświadczony i rzetelny wykładowca. Luźny sposób prowadzenia szkolenia

 • Praktyczne zastosowanie – „pułapki” dla firm i omówienie zastosowania ustaw z zakresu ochrony środowiska a zawodowymi obowiązkami z tym związanymi

 • Konkretnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze

 • Jasny i zrozumiały sposób prowadzenia zajęć

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.2.202010.00-16.00Warszawa21POS01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.