Szkolenie

Prawo ochrony środowiska – przepisy i praktyka 2018 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej oraz szczegółowej wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców wynikających z uwarunkowań prawno-środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań wynikających z nowelizacji przepisów prawa ochrony środowiska w szczególności: następstw wynikających z uchwalenia Nowego Prawa Wodnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. (w tym tematyka opłat podwyższonych); zmian w zakresie przesłanek odmowy pozwoleń emisyjnych oraz zasad ich wydawania; zmian w procedurze administracyjnej nowelizacji k.p.a. - skutki zmian przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 r. dla postępowań środowiskowych; zmian w procedurach ocenowych i jej skutkach dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – praktyka stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (nowa treść raportu ooś, administracyjne kary pieniężne, egzekucja DŚU, udział organu właściwego do  wydania pozwolenia zintegrowanego na OOŚ na etapie wydawania DŚU).

Omówione zostaną praktyki stosowania ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach i nowych przepisów wykonawczych (ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, w zakresie gospodarki odpadami)do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. oraz wdrożeniem przepisów wdrażających dyrektywę IED.

Uczestnicy zapoznają się także z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne

2. Regulacje prawa ochrony środowiska

 • Istotne regulacje prawne dot. ochrony środowiska dla przedsiębiorców (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym) 
 • Zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska w szczególności dotyczące:

       - Następstw wynikających z uchwalenia Nowego Prawa Wodnego, które zacznie

         obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (w tym tematyka opłat podwyższonych)

       - Nowelizacji k.p.a. - praktyka postępowań administracyjnych dotyczących ochrony

         obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (w tym tematyka opłat podwyższonych)

      - Nowelizacja ustawy ocenowej i jej skutki dla przedsiębiorców planujących

        przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – praktyka

        stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

      -  Znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, która zmieniła m.in. przepisy

         dotyczące usuwania drzew

 • Omówienie źródeł prawa ochrony środowiska
  (ustawy i rozporządzenia; Przepisy europejskie ujęte w rozporządzeniach i dyrektywach; orzecznictwo, praktyka organów administracji publicznej i doktryna prawa ochrony środowiska)
 • Relacje między poszczególnymi źródłami prawa ochrony środowiska

3. Zakres podmiotowy prawa ochrony środowiska – uczestnicy

 • Organy ochrony środowiska  - kompetencje i właściwość
 • Podmioty korzystające ze środowiska i inni uczestnicy

4. Zasady i reguły korzystania ze środowiska i postępowania z odpadami

 • Wymagania prawno-środowiskowe – podstawowe pojęcia
 • Rodzaje zgłoszeń i pozwoleń: zezwolenia i pozwolenia związane
  z korzystaniem ze środowiska i z zakresu postępowania z odpadami/ pozwolenie zintegrowane
 • Zmiany w zakresie odstąpienia od wymogów prawno-środowiskowych przedsiębiorców
 • Praktyka wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy IED – stosowanie przepisów  ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED)
 • Dokumenty referencyjne BREF oraz Konkluzje BAT - Najnowsze Konkluzje BAT dla różnych branż przemysłu

5. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i postępowania z odpadami

 • Obowiązki dowodowe – podstawowe pojęcia, ciężar dowodowy
 • Raport środowiskowy, raporty początkowy – końcowy, raporty bezpieczeństwa  i inne wybrane dowody w postępowaniach środowiskowych
 • Obowiązki pomiarowo-obliczeniowe: obowiązek stosowania metodyk referencyjnych (oboczności), wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratoria, pomiary emisyjne, monitoring, analiza porealizacyjna, przeglądy ekologiczne  i inne
 • Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze (źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych, rodzaje sprawozdań oraz terminy ich składania, zmiany w zakresie sprawozdawczości do KOBIZE, projektowane zmiany w zakresie sprawozdawczości odpadowej (po 2018 r.)
 • Obowiązki opłatowe (opłaty, administracyjne kary pieniężne, opłaty podwyższone)

6. Kontrole i sankcje związane z ochroną środowiska

 • Egzekucja obowiązków prawno-środowiskowych- decyzje sankcyjne
 • Rodzaje kontroli, właściwość organów, prawa i obowiązki kontrolujących (np. WIOŚ) i kontrolowanych
 • Sankcje i następstwa związane z niedotrzymaniem obowiązków prawno-środowiskowych

7. Panel dyskusyjny. Uwaga: Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na

     zadawane pytania.

 

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów, których dotyczą regulacje związane z ochroną środowiska. Szczególnie zapraszamy na szkolenie pracowników wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach sektora publicznego, pracowników zakładów produkcyjnych, pracowników przedsiębiorstw usługowych, pracowników laboratoriów badawczych i kontrolnych, pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Opinie uczestników

 • Miła atmosfera, komfort do zadawania pytań

 • Doświadczony i rzetelny wykładowca. Luźny sposób prowadzenia szkolenia

 • Praktyczne zastosowanie – „pułapki” dla firm i omówienie zastosowania ustaw z zakresu ochrony środowiska a zawodowymi obowiązkami z tym związanymi

 • Konkretnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze

 • Jasny i zrozumiały sposób prowadzenia zajęć

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Ochrona środowiska

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.12.201810.00-16.00Warszawa19POS02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.