Szkolenie

Programy i polityka zarządu zasobem gmin po nowemu. Prawo, orzecznictwo, praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych wskazówek dot. ukształtowania nowej polityki gospodarowania zasobem budynków mieszkalnych, nowej polityki lokalowej, nowej polityki czynszowej, nowej polityki remontowej, w świetle obowiązującego prawa i aktualnego orzecznictwa.

Uczestnicy otrzymają wskazówki w zakresie:

 • Jak wdrożyć nowa politykę mieszkaniową - po zmianie prawa? jak przejść od  inwentaryzacji stanu obecnego do wdrożenia nowych zasad gospodarowania zasobem i nowych zasad wynajmu, nowej polityki czynszowej?
 • Czy dla nowych przepisów ustawy obowiązują przepisy przejściowe; czy starych najemców chroni dotychczasowa ustawa?
 • Jak wdrożyć nową politykę czynszową gminy - po zmianie prawa? Jak kalkulować czynsze najmu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe?
 • Jak kalkulować koszty utrzymania nieruchomości i całego zasobu mieszkaniowego? Czy służby znają podstawy prawne?
 • Czy i jak bilansować potrzeby remontowe poszczególnych budynków w świetle przepisów prawa, w tym prawa wykonawczego do prawa budowlanego? Czy jest to obowiązek czy tylko prawo? Czy gmina wdrożyła w tej sprawie zasady wynikające z rozporządzenia?
 • Czy służby gminy znają i stosują przepisy dot. zasad planowania remontów dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych?
 • Czy służby gminy stosują przepisy i normy, które określają obowiązkowy zakres  poszczególnych przeglądów okresowych budynków? Omówienie wzorów wszystkich protokołów kontroli okresowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 • Jaką politykę przyjąć w odniesieniu do zasobu starego? Jak minimalizować ryzyko posiadania zasobu, w którym występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania, w tym pożarowe?
 • Jak oddziaływać na najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy powodują poprzez nieprawidłowe użytkowanie stan zagrożenia?
 • Czy służby gminy wiedzą, że najemca lub inny "posiadacz zależny" lokalu jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu i że można egzekwować obowiązki także z mocy prawa a nie tylko z umowy?
 • Czy służby gminy wiedzą co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan?
 • Czy służby gminy znają najnowsze orzecznictwo dot. pojęcia "zmiana sposobu użytkowania"? Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu? Co zrobić, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne?
 • Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym dokonać przebudowy, adaptacje?
 • Czy najemca może być adresatem nakazów organów nadzoru budowlanego lub innych organów?

Program

1. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów w kontekście zmian ustawy o finansowym wsparciu gmin.
2. Nowy ład w polityce mieszkaniowej gminy - po zmianie prawa.

 • Omówienie istoty zmian w kompleksie przepisów nowelizujących
 • Szczegółowe omówienie pierwszej i drugiej nowelizacji zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów (pierwsza nowelizacja od dnia 21 kwietnia 2019 r. oraz druga nowelizacja od dnia 15 sierpnia 2019 r.).

3. Inwentaryzacja stanu obecnego zasobu mieszkaniowego gminy jako podstawa do przyjęcia nowych założeń polityki gminnej.
4. Wpływ nowego prawa lokalowego na warunki wynajmu posiadanych lokali, w tym dużych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

 •  Czy po wejściu w życie nowych przepisów można weryfikować/zmienić "stare" umowy najmu ze stosunków powstałych przed dniem 21 kwietnia 2019 r.?
 • Rewolucyjny wpływ drugiej nowelizacji od dnia 15 sierpnia 2019 r. na zawierane umowy najmu z zamiany oraz na stosunki wstąpienia w najem po śmierci najemcy.
 • Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki "dużymi" lokalami mieszkalnymi. Kwantyfikacja zasobu pod nowe zasady. Od kiedy wdrażać zmiany? Czy najemcy "starych" umów najmu są chronieni przez prawo?
 • Nowe zasady tworzenia zasobu pod  wynajem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
 • Zmiana zasad wynajmu oraz zmiana warunków najmu - po nowemu

5. Nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa. Czynsz komercyjny w wynajmie. Co obowiązuje, kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości czy kalkulacja kosztów utrzymania zasobu? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6. Przygotowanie bazy do opracowania nowego programu mieszkaniowego, krok po kroku.
7. Prawo pierwokupu a polityka sprzedaży mieszkań.
8. Nowy ład w polityce remontowej zasobów gminy a jej obowiązki m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego, po zmianie prawa. Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach, władający czy także lokator? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
9. Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków i polityka poprawy bezpieczeństwa pożarowego jako podstawa do programu gospodarowania. Jak tworzyć i finansować programy bezpieczeństwa pożarowego?
10. Obowiązek gminy - sporządzanie zestawienia potrzeb remontowych dla celów prognozy potrzeb na lata przyszłe. Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków - czy gmina musi obowiązkowo sporządzać zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków? Czy znasz przepisy rozporządzenia, które do tego zobowiązują?
11. Plan remontów dla każdej nieruchomości oraz plan roczny i wieloletni dla całego zasobu gminy. Planowanie remontów dla poszczególnych budynków - krok po kroku. Czy gmina musi obowiązkowo sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków. Co stanowi podstawę do planu remontów oraz czy znasz przepisy rozporządzenia, które do tego zobowiązują?
12. Planowanie remontów a przeglądy techniczne budynków. Omówienie wzorów wszystkich protokołów kontroli okresowych. Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem, w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
13. Polityka eksploatacji zasobów w zw. z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych według obowiązującego rozporządzenia MSWiA. Obowiązki władającego, a obowiązki użytkownika lokalu. Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas przeglądów technicznych? Czy najemca lub inny "posiadacz zależny" jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan lokalu? Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu? Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje? Krok po kroku.
14. Nowe podejście do wzorów umów najmu. W umowach najmu jest konieczność określenia warunków technicznych użytkowania lokali i ich urządzeń i instalacji oraz szczegółowych obowiązków najemcy w tym zakresie. 
15. Założenia do programu gospodarki wielomieszkaniowym zasobem gminy. Ocena zarządu i wskazanie racjonalnych zmian.
16. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • urzędów gmin, w tym dla kadry kierowniczej urzędów gmin oraz służb specjalistycznych, zajmującej zasobem gminnym i jego eksploatacją lub nadzorem, np. do wydziałów gospodarowania majątkiem, wydziałów budynków i lokali, wydziałów lokalowych,
 • jednostek budżetowych gmin, oraz kadry kierowniczej i innych pracowników zajmujących sie eksploatacją zasobu gminnego,
 • zakładów budżetowych gmin, ich zarządu, ich kadry kierowniczej i innych pracowników zajmujących się eksploatacją zasobu gminnego;
 • spółek gminnych, którym gmina powierzyła eksploatacje swojego zasobu gminnego oraz do kadry tych spółek,
 • także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
6.11.201910.00-16.00Warszawa20PZG01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.