Szkolenie

Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty

O szkoleniu

UWAGA KONSUMENCI: Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie produktu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia CLP, kryteriami klasyfikacji i nowymi wymaganiami w zakresie oznakowania i pakowania produktów chemicznych.Warsztaty pozwolą na usystematyzowanie, utrwalenie oraz sprawdzenie w praktyce przekazanej wiedzy.

Program

1. Rozporządzenie Nr 1272/2008 (CLP)

 • Najważniejsze elementy rozporządzenia
 • Cel i zakres stosowania
 • Ogłoszone zmiany do CLP
 • Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów
 • Notyfikacja C&L - kogo dotyczy, sposób zgłaszania klasyfikacji i oznakowania substancji
 • Różnice między CLP a GHS

2. Klasyfikacja produktów chemicznych

 • Kryteria klasyfikacji pod względem zagrożeń fizycznych wraz z elementami oznakowania
 • Kryteria klasyfikacji pod względem zagrożeń dla zdrowia wraz z elementami oznakowania
 • Kryteria klasyfikacji pod względem zagrożeń dla środowiska wraz z elementami oznakowania

3. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

 • Podstawowe elementy etykiety
 • Szczególne zasady dotyczące oznakowania substancji i mieszanin
 • Identyfikator substancji i mieszaniny
 • Piktogramy – rodzaje, wielkość, zasady pierwszeństwa w stosowaniu
 • Wymiary etykiety bezpieczeństwa
 • Wyłączenia z oznakowania
 • Szczególne zasady dotyczące pakowania substancji i mieszanin
 • Sankcje karne za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia CLP
 • Kod UFI - nowy element oznakowania mieszanin, umieszczany obowiązkowo na etykiecie produktu

4. Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania

 • Ćwiczenia praktyczne

5. Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, również sporządzaniem kart charakterystyki oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów.

Opinie uczestników

 • Szkolenie bardzo dobre

 • podnoszące moją wiedzę na prezentowany temat

 • Bardzo profesjonalnie i rzeczowo

 • Najwyższa jakość

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Kinga Wasilewska, wykładowca Przemysł

Mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” na Politechnice Krakowskiej. W firmie THETA Doradztwo Techniczne specjalista ds. REACH i CLP

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.1.202010.00-16.00Warszawa21CLP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.