Szkolenie

Warsztat pomiarowca – ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności pomiarowych. Szkolenie ma formułę uczenie przez robienie czyli przy pomocy szeregu ćwiczeń wykonywanych w warunkach rzeczywistego zakładu produkcyjnego, osiągamy efekt edukacyjny.

Program

1. Szkolenie wstępne BHP związane z wykonywaniem pomiarów na zakładzie przemysłowym

2. Nowe warunki bezpieczeństwa dotyczące wykonywania prac kontrolno-pomiarowych

3. Podstawowe wytyczne do tworzenia dokumentacji pomiarowej w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane, powołaną normę PN-HD 60364:6 

4. Zasady wykonywania oględzin – sprawdzanie ochrony podstawowej 

5. Ćwiczenia praktyczne: 

a. Pomiar rezystancji przewodów ochronnych

b. Próba ciągłości przewodów

c. Pomiar rezystancji izolacji 

d. Sprawdzanie szybkiego samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania 

e. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi 

f. Sprawdzenie kolejności faz. 

g. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu (w zależności od pogody na zewnątrz lub na modelu) 

h. Pomiar rezystywności gruntu (w zależności od pogody na zewnątrz lub na modelu) 

6. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia dokumentacji pomiarowej – opracowywanie protokołów pomiarowych.

7. Dyskusja i omówienie programów do protokółowania wyników pomiarów.

Materiały źródłowe 

• Ustawa Prawo Budowlane 

• Norma PN-HD 60364:6: 2016

• Norma PN-IEC 60364:4-41: 2017

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników technicznych wykonujących czynności kontrolno-pomiarowe lub do kadry kierowniczej odbierającej/zlecającej prace pomiarowe.
Na szkoleniu mile widziani są pracownicy związani z techniką pracujący dla zarządców nieruchomości, developerów, prywatnych firm elektrycznych.

Opinie uczestników

  • Profesjonalnie prowadzone szkolenie

  • Dobrze przygotowany wykładowca

  • Bardzo dobre i profesjonalne szkolenie

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Tomasz Karwat, wykładowca Budownictwo

Posiada wszechstronne wykształcenie ze specjalizacjami w takich dziedzinach jak elektroenergetyka, BHP i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Natomiast na warszawskiej SGH ukończył 3 różne kierunki studiów, w tym na poziomie podyplomowym i

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.10.20199.00-15.00Warszawa20PEW02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.