Szkolenie

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia REACH i CLP oraz powiązanych aktów prawnych w zależności od roli w łańcuchu dostaw

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów produktów chemicznych oraz produktów i wyrobów podobnych podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH i CLP, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Program

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz  wyrobów (cel, zakres, podstawowe obowiązki, terminy)

2. Wyłączenia z przepisów rozporządzenia

3. Producent, importer, dalszy użytkownik i dystrybutor jako uczestnicy łańcucha dostaw – rola, funkcje, omówienie obowiązków

4. Rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH (wymagane dane, procedura rejestracyjna, dokumentacja rejestracyjna, terminy, uczestnictwo w SIEF)

5. Udostępnianie danych w ramach Letter of Access (LoA) jako wspólne przedkładanie przez wielu rejestrujących

6. Konsorcja - zasady i sposoby działania, koszty i ich  podział

7. Uzupełnienia i aktualizacja dokumentacji po rejestracji substancji

8. Zgłaszanie substancji SVHC zawartych w wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH - kiedy wymagane?

9. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika

10. Komunikacja w łańcuchu dostaw- narzędzia (karty charakterystyki, scenariusze narażenia, informowanie o wyrobach, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, informacja o substancjach i mieszaninach niesklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z REACH i CLP, zastosowania zidentyfikowane

11. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego dalszego użytkownika- kiedy wymagany?

12. Notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP

13. Zezwolenia, zakazy i ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem REACH

14. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP

15. Dyskusja i omówienie pytań.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH i CLP. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, menagerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska w aspekcie REACH, CLP oraz prawidłowe zarządzanie chemikaliami.

Opinie uczestników

  • Teoria powiązana z praktyką w dużym stopniu pozwoliła wyjaśnić wiele problemów w zakresie REACH

  • Duży plus za małą grupę

  • Seminarium bardzo rzeczowe, Prowadzący perfekcyjny

  • Jestem zadowolona, chętnie polecam ja innym zainteresowanym tą tematyką

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

mgr. Jolanta Białczak, wykładowca Ochrona środowiska

Absolwentka Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH – certyfikat TÜV

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.10.201810.00-16.00Warszawa19RCH02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.